Sidste fredag steg gennemsnitsalderen hos Vertica i Århus betragteligt i tre timer.

Firs forældre til ansatte på bureauet havde nemlig valgt at tage imod Verticas ”Bring your parents to work”-invitation og besøge virksomheden for at blive klogere på, hvad det egentlig er, som deres granvoksne guldklumper arbejder med.

Markedsføring har spurgt Anna Katrine Matthiesen, partner i Vertica, hvorfor de havde tag din forælder-med-dag på bureauet:

”Vi har alle sammen forældre, der ikke forstår, hvad det i grunden er, vi laver, fordi vi arbejder med IT. Så vi synes, der var et behov, og vi tænkte, at det kunne være fedt, hvis de blev klædt på til bare nogenlunde at kunne fortælle, hvad det er, vi laver, næste gang de er til familiefest. Så de ikke bare siger, at vi er nogen, der for eksempel kan fikse en printer,” siger Anna Katrine Matthiesen.

Nu har du haft forskellige stillinger hos Vertica – for eksempel IT Client Manager, Client director og nu Partner. Har du selv oplevet det som en udfordring at få dine forældre til at forstå, hvad dit arbejde går ud på?

”Masser af gange – og det har vi alle sammen. Og det er jo endnu sværere for dem, som arbejder som programmører eller software-ingeniører. Så er det nemmest for vores forældre bare at sige, at vi laver noget med IT.”

Anna Katrine Matthiesen, partner i Vertica, opfordrer flere bureauer til at invitere deres ansattes forældre indenfor for at blive klogere på bureau- og marketingarbejde. Foto: PR.

Hvorfor er det vigtigt, at forældre forstår, hvad deres børn laver?

”Det er det jo både for deres egen skyld, og det fordrer den dialog, som man kan have med dem derhjemme. Det handler jo om, at de forstår, hvad det er man bruger de fleste af sine vågne timer på. Og så taler det ind i, at vi gerne vil være med til at nedbryde de fordomme og forestillinger, der hersker i forhold til IT, som noget der ikke er til at forstå. Vi laver jo e-commerce, og næsten alle handler jo ind på nettet efterhånden – så det er rent faktisk relativt tilgængeligt.”

Nu er det jo tydeligvis noget, som er svært at forklare. Hvad var jeres strategi på dagen i forhold at få forældre til at forstå?

”Vi lagde ud med, at jeg holdt et oplæg om, hvad vi er for en arbejdsplads, og hvad e-handel er, så alle var med på grundpræmissen. Og så fortalte jeg, hvad vi ikke laver. For eksempel at vi ikke har noget at gøre med NemId. Efter at have fortalt, hvad det så rent faktisk er, vi laver, så gjorde vi det endnu mere konkret ved, at var tre ansatte fra tre faggrupper – en UX experience-konsulent samt en frontend- og en backend-programmør – fortalte, hvad det er deres job går ud på, og hvad det er for nogle problemer, de hver især kan løse.”

”Når man lige dykker et spadestik dybere, så er det meget lettere at forstå, end hvis man bare får det fortalt flygtigt i en sætning. Og når man kommer indenfor, og bliver vist rundt der, hvor folk rent faktisk sidder og udfører deres arbejde, så bliver det bare meget mere håndgribeligt.” 

Hvad var tilbagemeldingerne fra forældrene?

”Tilbagemeldingerne var gode, og forældrene følte, at de fik en meget bredere forståelse blandt andet ved at se og møde de mennesker, som er i huset. Mange tilbagemeldinger gik på, at de nu forstod deres børns arbejde bedre, og selvom de var stolte i forvejen, så var de blevet endnu mere stolte af det, som de gør.”  

Er det noget I vil gøre igen?  

”Det er helt sikkert, og vi har allerede talt om, hvad der skal ske næste gang. Der kommer jo nok en del af de samme, så nu har de ligesom fået en intro. Så nu vil vi gerne give dem en dybere introduktion og måske give dem en opgave, hvor de kommer ud og arbejder i hold. Og så vil vi også gerne bruge formatet til vortes børn, og vi taler også om at vi på kulturnatten her i Århus kan gøre noget tilsvarende, hvor vi inviterer byens borgere ind og fortæller om, hvad det er, vi laver, for at nedbryde det stereotype billede, der hersker om IT.”

Synes du, at andre i branchen burde invitere de ansattes forældre indenfor?

”Ja, det synes jeg helt sikkert. Der er rigtig mange, som har læst om vores forældre-dag på LinkedIn, der har skrevet, at de gerne vil låne idéen. Og der synes jeg bare, at folk skal fyre den af. De fleste steder i branchen arbejder man jo med noget, der for mange som måske er lidt oppe i årene, kan føles uhåndgribeligt, moderne og abstrakt.”