Det danskejede mediebureau Orchestra har leveret sit bedste resultat til dato. 

Det har bureauets indkøbsfællesskab ved navn Transparency også, og det betyder penge retur til kunderne.

Orchestra selv havde i 2021 en omsætningsvækst på 8,9 procent og en vækst i bruttoavancen på 9,3 procent, og samlet kommer man ud af 2021 med et driftsresultat på 8,7 millioner kroner.

”Jeg er meget tilfreds med at vi lykkes med at lægge yderligere på i 2021, efter at vi i 2020 næsten fordoblede resultatet. Vi har en profitmargin på 20 procent, og det er rigtig, rigtig højt for branchen,” siger John Herup.

I bureauets indkøbsfællesskab – der i lys af mange års debat om transparens meget passende bærer navnet Transparency – var overskuddet på 4,3 millioner kroner, og størstedelen af det beløb sendes nu retur til de kunder, der er med i fællesskabet.

De 4,3 millioner er også rekord: I 2020 var tallet 3,8 millioner og i 2019 var det 3 millioner.

Ejet af danske bureauer

Orchestra blev etableret i februar 2013 og vakte dengang en del opsigt i branchen ved at være etableret og ejet af danske bureauer: Envision, People Group og & Co.

I modsætning til de store mediebureau-brands, som for de flestes vedkommende er globalt ejede netværksbureauer. 

Men ud over det danske ejerskab skiller Orchestra sig også ud med sin Transparency-model, hvor man som kunde kan vælge at deltage i overskudsdeling ved årets afslutning sammen med øvrige annoncører i fællesskabet.

Om Orchestras indkøbsfællesskab Transparency

Som kunde hos Orchestra har man mulighed for at være med i indkøbsfællesskabet Transparency og deltage i overskudsdeling ved årets afslutning sammen med øvrige annoncører i fællesskabet.

Overskuddet opgøres årligt ved, at alle indtægtsstrømme samles i en pulje og reduceres med driftsomkostningerne i fællesskabet.

Den samlede årsbonus til overskudsdeling verificeres af Deloitte, og alle enkeltposter gennemgås med det til enhver tid siddende Transparency Advisory Board bestående af en række annoncører hos Orchestra.

Kilde: cvr.dk

”Det betyder, at man ret hurtigt kan fjerne det element, der handler om interesser her og der. På den måde opbygger vi en tæt relation og en åbenhed med kunderne,” siger John Herup og tilføjer:

”Det skaber en helt grundlæggende tillid. Og specielt som markedet har set ud de sidste mange år, så starter man jo næsten i minus som mediebureau i dag.”

Niveau-skiftet kom før tid

I forhold til bureauets eget årsregnskab mener John Herup, at det niveau, man er nået op på nu, skyldes, at man har fået konsulentforretningen op at stå.

”De første mange år brugte vi meget krudt på at få opbygget vores Transparency indkøbsfællesskab. Men i det seneste par år har vi fokuseret på konsulentydelser og på at hjælpe kunderne med andet end det klassiske medieindkøb,” siger han.

På spørgsmålet om, hvorfor 2021-resultatet ”kun” ligger lidt over 2020, mens der i de foregående år procentuelt havde været større vækst, siger John Herup, at ambitionen for 2021 var at fastholde niveauet fra året før.

”Jeg havde en aftale med bestyrelsen om, at vi i 2021 skulle op omkring syv millioner kroner, men vores niveauskift kom allerede fra 2019 til 2020, hvor vi næsten fordoblede resultatet,” siger han og tilføjer, at coronapandemien reelt var med til at sætte bureauets konsulentforretning i gang.

”Lige pludselig fik vi jo tid til at tale med kunderne om andet end det rene medieindkøb, og det var medvirkende til, at vi flyttede os op på et nyt niveau.”

Kundetilfredshed er primær KPI

Årsregnskabet for 2021 fortæller om et gennemsnitligt antal ansatte på 45 i slutningen af året, men ifølge John Herup er der kommet flere til siden årsskiftet. I dag er man 52, oplyser han.

Og på kundesiden var sidste års helt store win Norlys. Men der er også kommet nye opgaver ind fra blandt andre Sportsmaster, AP Pension og Hjerteforeningen.

”Vi servicerede 100 kunder sidste år. Store som små. Så der er nok at se til,” siger Orchestra-direktøren, der tilføjer, at eksisterende kunder vejer tungest i resultatet.

Han sætter ikke tal på fordelingen mellem new bizz og eksisterende kunder, men siger: 

”Vores primære KPI er kundetilfredshed. For hvis kunderne er glade og tilfredse, så køber de også flere opgaver hos os. Det bliver jeg ved med at sige til alle, også nyansatte, der somme tider godt kan have lidt svært ved at forstå det. Simpelt, måske, men vi kan kun fortsætte vækstrejsen, hvis kunderne er tilfredse.”

Ingen rekrutteringskrise 

John Herup kommer Markedsføring i forkøbet på spørgsmålet om branchens notoriske rekrutterings-udfordringer.

" Jeg er ret sikker på, vi har et godt renommé i markedet.
John Herup, adm. direktør, Orchestra

”Det ville være en stor væksthæmmer for os, hvis vi ikke var i stand til at rekruttere, men det har vi heldigvis forholdsvis let ved. Vi oplever, at vi har nemt ved at få folk ind til samtaler,” siger han.

Om årsagen siger han:

”Jeg er ret sikker på, vi har et godt renommé i markedet. Og så tror jeg, vores transparency-tilgang har noget med det at gøre. Det er medvirkende til, at vi bliver respekteret – også for de holdninger, vi har.”

Hvad har I oplevet som den største udfordring i året?

”Hele corona-transformationen. Det har været en kæmpe ledelsesmæssig opgave. Man er jo gået fra en verden, hvor det at være leder jo på mange måder handlede om at udstikke en retning, til at alle har en mening om alting. I dag skal man favne en fleksibilitet i hverdagen, samtidig med at man skal bevare en kultur og sætte mål og retning. Det, tror jeg, har været en virkelig stor udfordring for alle, men jeg synes, vi er landet i det.” 

Nej tak til pitches

Orchestra-direktøren kan ikke umiddelbart komme i tanke om noget konkret, han gerne ville have gjort anderledes i det forgangne år. 

Til gengæld tøver han ikke med at sætte ord på, hvad han har været særligt glad for: At man har vovet at sige nej tak til pitches.

Nøgletal for Orchestra – 2021

(Tal i millioner kroner, tal for 2020 i parentes)

Nettoomsætning:                  342,2 (314,2)
Bruttoresultat:                         35,8 (32,2)
Driftsresultat:                            8,7 (8,4)
Årets resultat:                            6,6 (6,4)

Øvrige oplysninger

Bruttoavance:                           43,4 mio.kr
Bruttoavance pr. medarb.:    964.000 kroner
Gns. antal ansatte:                  45

Kilder: Cvr.dk og Orchestra.

”Jeg er glad for, at vi i dag tør stille krav den anden vej og ind imellem sige nej tak til pitches. Det er jo noget, som medarbejderne – især de af vores kollegaer, der kommer fra netværksbureauerne – ikke er allermest vant til,” siger John Herup og tilføjer:

”Jeg synes, det er vigtigt, at man fra starten siger, at der skal være et match på ambitioner, på værdier, og måske også på hvad man bruger et mediebureau til. Så ja, vi tør godt sige nej tak.”

Har I så også reelt gjort det?

”Ja. Sidste år sagde vi nej tak en fem-seks gange. Altså til større pitches. Og vi har også allerede sagt nej tak et par gange her i år. Der bliver brugt rigtig mange spild-ressourcer i de pitches. Nogle af dem passer til os, andre gør ikke. Og så vil vi hellere bruge ressourcerne på de eksisterende kunder for at være helt ærlig.”

Om forventningerne til 2022 siger John Herup, at han resultatmæssigt venter et niveau som i 2021, og at man kommer til at ”investere i personaledelen, så vi kan rykke yderligere i 2023.”

Men lige nu glæder han sig over at være afsender på en stribe breve til kunderne med tilhørende kreditnota. 

”Regnskabet er først lige godkendt, men der er dejligt mange kunder, der får et brev fra os om et par uger.”