Danskernes digitale medieforbrug stiger, vi er stort set alle på minimum ét socialt medie – og så løber Google, Facebook og LinkedIn i dag med 4 ud af 10 danske annoncekroner.

Det er et par af hovedkonklusionerne i Kulturministeriets årlige medierapportering, der netop er udkommet.

I rapporten springer blandt andet danskernes betydelige brug af sociale medier i øjnene.

13 sociale medier af slagsen indgår i undersøgelsen, herunder Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok og Twitter, og tallene viser, at 90 procent af befolkningen i alderen 12 år og derover har en profil på mindst et af de sociale medier.

Gennemsnitligt har danskerne profiler på fire sociale medier: de yngste flest, de ældste færrest.

Men det er de 19-34-årige, der giver mest gas: I gennemsnit har denne aldersgruppe profiler på seks sociale medier, og 15 procent af aldersgruppen har endda profiler på mellem 9 og 13 sociale medier.

Kulturministeriets rapport dykker også ned i fordelingen af annoncekroner, tidsforbrug på digitale medier generelt, nyhedsforbrug og andet godt.

Her er de fire vigtigste nedslag i rapporten.

1: Techgiganterne tager flere danske annoncekroner

De tre udenlandske aktører Google, Facebook og LinkedIn, stod i 2020 for 42 procent af den samlede annonceomsætning i Danmark. En vækst på fire procentpoint fra 2019, hvor tallet var 38 procent.

Med andre ord går mere end 4 ud af 10 danske annoncekroner nu til Google, Facebook og LinkedIn.

Stigningen skal ses i lyset af et samlet fald på fem procent i den samlede annonceomsætning i Danmark fra 2019 (13,8 milliarder kroner) til 2020 (13,1 milliarder kroner).

I 2020 var de mediegrupper, der gik mest tilbage, de trykte dagblade, herunder også de regionale, og de lokale og regionale ugeaviser, der gik tilbage med henholdsvis 26 procent og 23 procent i forhold til 2019.

2: Vi bruger mere og mere tid på digitale medier i 2020

Mens tidsforbruget på traditionelle medier som flow-tv og radio går tilbage, så bruger danskerne mere og mere tid på digitale medier. Altså for eksempel streaming af tv-indhold, brug af mobil og brug af internettet via en computer. 

For eksempel brugte danskerne i 2020 dagligt 1 time og 16 minutter på at streame film, serier og videoklip – en stigning på 27 minutter i forhold til 2016. 

I samme periode er danskernes brug af mobiltelefonen steget med 25 minutter, og brugen af internettet via en computer med 12 minutter. 

3: Stor forskel på, hvilke digitale medier der hitter

Selvom udviklingen går i samme retning for alle medietyper, er der væsentlig forskel på, hvor udbredt den digitale brug er for de forskellige medier. 

77 procent af danskere over 12 år benytter sociale medier, 68 procent streamer tv-indhold, og 60 procent læser nyheder online eller via en app.

Til gengæld lytter færre, 27 procent, til podcasts, ligesom kun 10 procent benytter sites fra magasiner eller ugeblade.

4: De ældre gruppers digitale medieforbrug vokser

I 2020 brugte 97 procent af 71+-årige internettet mindst én gang om ugen. 

Det er en stigning fra 90 procent i 2019, og andelen af ældre, der er på internettet mindst én gang ugentligt, ligger nu på niveau med resten af befolkningen. 

Samtidig har gruppen 71+ i gennemsnit to profiler på sociale medier, som man bruger i gennemsnit 54 minutter på dagligt. 

Også streamning-aktiviteten stiger i aldersgruppen. I 2020 streamede 26 procent af de 71+-årige minimum en gang om ugen i 2020. I 2019 var tallet 18 procent.

Mød SoMe eksperterne, mastodonterne og hverdagens helte den 24.11 i Aarhus til årets store inspirationsdag

Deltag på årets konference