Fra næste år kan markedsføringsafdelingerne blive undervist i bæredygtighed.

Dentsu søsætter Sustainable Marketing Academy, hvor interne og eksterne oplægsholdere skal undervise i, hvordan bæredygtighed bliver mere end bare et buzzword, men rent faktisk bruges i praksis.

“Der findes kurser for bæredygtig ledelse, supply chain og mange andre ting. Men ikke marketing. Og vi oplever, at det er en vigtig brik og har en central rolle i at drive bæredygtigheden frem,” siger Julie Daugaard, der er executive strategy og growth director og underviser på akademiet, og tilføjer:

”Når en virksomhed skal beslutte, hvilke bæredygtige initiativer de skal igangsætte, baseres beslutningen – foruden på loven og internationale aftaler – i høj grad på analyser af markedsudviklingen, konkurrenternes indsats og forbrugernes forventninger. Alle analyser, der starter i marketingafdelingen.”

Akademiet, der officielt slår dørene op i februar 2022, tilbyder masterclasses i blandt andet forbrugerpsykologi og kundeanalyser, bæredygtig kommunikation og storytelling og fremtidens strategiske partnerskab.

“Jeg ser bæredygtighed på samme måde som vi så digitaliseringen. I starten var det et add-on, men i dag er det digitale en del af forretningsmodellen. Det er måden, vi driver forretning på. Jeg tror også, at bæredygtighed bliver måden, alle virksomheder driver forretning på. Og akademiet skal hjælpe med, at branchen får øjnene op for det og vise, hvilken rolle marketing spiller,” siger Julie Daugaard.

Er der et generelt problem med, at man ikke bliver uddannet i det?

“Jeg oplever, at mange marketingchefer og medarbejdere ved, at det er vigtigt. Men de aner ikke, hvor de skal gribe fat for at gøre en forskel.”

Akademiet kan opbygges på to forskellige måder. Begge valgmuligheder består af to obligatoriske netværksmoduler og tilføjelsen af enten fire eller otte masterclasses til henholdsvis 24.500 kroner og 33.500 kroner

Marketings paradoks

Julie Daugaard nævner det paradoks, der eksisterer i marketing: Disciplinen er at sælge varer, stimulere forbrug, impulskøb og overforbrug.

“Hvis det fremover handler om ikke at forbruge, hvordan laver vi så marketing?” spørger hun retorisk.

Hvordan gør man så det?

“En måde er at tænke i services frem for salg. Vi skal leve af at reparere og upcycle, og der kan marketing kommunikere disse services.”

Ifølge Julie Daugaard er der tre nedslag, når vi snakker bæredygtig markedsføring. Det første er at få orden i eget penalhus. Her handler det eksempelvis om at sørge for, at egen virksomhed udleder så lidt CO2 som muligt. Det kan være i produktionen af marketingmaterialet eller valg af medieplatform til annoncering.

“I fremtiden kommer vi til at tale om grønne medieplaner. Nu snakker vi om at ramme målgruppen billigst eller på bestemte medietyper. Med den grønne medieplan bliver CO2-udledningen et KPI,” siger hun. 

Andet nedslag er forretningsudvikling i forhold til anti-forbrugerismen. 

“Jeg spørger tit virksomheder, jeg samarbejder med: Hvis I ikke skulle sælge produkter, hvad skulle I så sælge?”

Og det sidste nedslag er at påvirke verden gennem annoncering. Hver eneste dag er brands i kontakt med masser af mennesker, der kan påvirkes til en bestemt adfærd eller holdning. 

“Vi er i kontakt med millioner af forbrugere, og hvis vi kan skubbe dem i en bæredygtig retning gennem kampagner, så har vi gjort en kæmpe forskel. Marketing sidder med en enorm magt og et ansvar for at få forbrugeren til at træffe bæredygtige valg,” siger Julie Daugaard. 

Udvikler lommeregner

Hos dentsu selv har man et mål om at blive CO2-neutrale i 2030, hvilket blandt andet skal opnås gennem grøn strøm til kontorerne og færre forretningsrejser med fly.

Og så skal vil man hjælpe annoncørerne gennem en carbon calculator. Lommeregneren, der laves i samarbejde med University of Bristol, skal gøre det muligt at beregne carbon-udledningen fra marketingkampagner og hjælpe med at vælge de mindst belastende medier. 

Julie Daugaard mener, at måden, vi snakker om bæredygtighed på, kommer til at ændre sig radikalt. Særligt grundet rapportering om ESG. Hvis du ikke er helt stærk i akronymet, står det for Environment, Social og Governance og er et værktøj, børsnoterede virksomheder bruger til vise deres ikke-finansielle nøgletal.

Lige nu diskuteres det at udvide rapporteringen til ESG+, hvor virksomhederne blandt andet bliver målt på, hvor mange bæredygtige kompetencer, der er i toppen af bestyrelsen. 

”Når det er en del af ESG-rapporteringen, så kommer Finance-afdelingen til at lytte. Hvis man er børsnoteret, så bliver man ratet på, hvor godt man leverer på ESG. Det bliver en game changer, for så er bæredygtig marketing ikke blødt og fluffy, men derimod en del af virksomhedens eksistensberettigelse og på bestyrelsens agenda.”

Opdateret: Artiklen er klokken 17:15 opdateret med prisen på uddannelsen.