Hos SEO-bureauet Bonzer tjener kvinderne i gennemsnit mere end mændene. Faktisk 8,55 procent mere hos de medarbejdere, der er ansat i Danmark. Det svarer til cirka 3.000 kroner per person, hvis man omregner det til månedslønninger.

Ifølge bureauets stifter, Ulrich Svarrer, skyldes det tilfældigheder og en anden forfremmelsesmodel, men i sidste ende har lønforskellen betydet, at Bonzers effektivitet og indtjening er steget, siger han.

“Det er et resultat af, at vi altid har været opmærksomme på kompetencer. Og personligt har jeg været opmærksom på at nedbryde den gammeldags maskulinitet, der hersker i ledelse i organisationer og især i bureauverden,” fortæller Ulrich Svarrer og tilføjer:

“Det har skabt et godt miljø for balance mellem kønnene.”

Det er ulig resten af branchen, hvor de nyeste tal viser, at kvinders løn generelt halter bagefter mænd. Det kunne Markedsføring fortælle i marts.

Desuden har Markedsføring også fortalt om bureau-gruppen GroupM, der opdagede, at kvinder fik mindre i løn end mænd for samme arbejde – en lønforskel, bureauet nu har gjort op med.

Øger vækst

For Ulrich Svarrer er det vigtigt, at lønforskellen ikke er noget, bureauet er for optaget af. Det er nemlig ikke en KPI eller en retning, han har udstukket.

Derimod er det et udtryk for, at kvinder indtager mange af virksomhedens løntunge poster nationalt og i deres skandinaviske kontorer.

Så store er lønforskellene

Fagforbundet HK har udviklet en ligelønsberegner, der giver et fingerpeg om, hvor store lønforskellene er i forskellige stillinger. Beregneren dækker 290 jobs — i 261 af dem tjener mændene mest — og zoomer vi ind på reklame og marketing, gør følgende sig gældende:

Arbejde inden for reklame og marketing:

Kvinder tjener i gennemsnit 298,33 kroner i timen.

Mænd tjener i gennemsnit 337,7 kroner i timen.

Ledelse af reklame og PR:

Kvinder tjener i gennemsnit 447,91 kroner i timen.

Mænd tjener i gennemsnit 545,5 kroner i timen.

Ledelse af salg og marketing:

Kvinder tjener i gennemsnit 417,72 kroner i timen.

Mænd tjener i gennemsnit 500,17 kroner i timen.

Kilde: HK’s Ligelønsberegner

“Vi har udviklet en sort/hvid-kompetencemodel, som vi forfremmer ud fra. På den måde kommer forfremmelse ikke til at handle om fremtoning, tøjvalg eller køn,” siger Ulrich Svarrer.

Kort forklaret kan modellen anskues som en række LEGO-klodser, der udgør kompetencer, og når de ansatte har bygget nok kompetencer på, bliver de forfremmet. Og indtil videre virker det for Bonzer, for sammenligner Ulrich Svarrer med tidligere år, er væksten meget større.

“Der er en høj korrelation mellem balancen i organisationen og evnen til at vækste på toplinjen og vores indtjening. Vores vækst nu er meget større kontra for tre år siden, hvor løngabet var neutralt eller i omvendt favør. Vores effektivitet er øget,” siger han.

Alle skal overholde kodeks

Udover at forfremme efter kompetencer har Bonzer også et internt kodeks, der skal sikre, at teamet bliver sat først, og der er plads til alle.

“Det har en indvirkning på ansattes karrierer, hvis de overskrider de retningslinjer, og der er eksempler på ansatte, der er blevet opsagt eller ikke forfremmet, fordi de ikke har været et kulturelt match,” siger Ulrich Svarrer, der har svært ved at sige, hvordan lønfordelingen kommer til at se ud i fremtiden.

“Det kan både udvikle sig til et større løngab eller komme tættere på 0 procent.” 

Den 26-årige stifter af Bonzer mener, at branchen er fyldt af hykleri, hvor der tales stort om, hvordan mange vil bekæmpe uligeløn, men meget få “tør walk the talk”.

“Jeg oplever en tendens til opportunisme og til tider også hykleri, når det kommer til positionering omkring ligeløn i vores og nærtliggende brancher. Der bliver snakket meget, men gjort lidt,” siger Ulrich Svarrer.

Alternativ lønfilosofi

Det er ikke kun på løngabbet, at Bonzer skiller sig ud. De er også åbne om, at de ligger under markedslønnen. En entry-level rolle hos Bonzer tjener cirka 30.000 kroner. I stedet allokerer de markant mere løn til senior-roller.

I er åbne om, at I ligger under markedslønningerne, når det kommer til entry-level roller. Gør det det ikke svært for jer at tiltrække talenter?

“Nej. Min opfattelse er, at kandidater er villige til at acceptere en lavere startløn, fordi vi tilbyder udvikling og en stærk kultur,” siger han og tilføjer:

“Jeg tror faktisk, at det for mange er vigtigere end løn. Vi giver dem eksempelvis en uddannelse i organisk marketing og SEO. Og når de har udviklet sig videre fra entry-level rollen, er vores ambition og langsigtede lønstrategi at betale mere end de direkte og indirekte konkurrenter. Løn skal ikke være årsagen til, at folk drager videre fra en senior position hos os.”

Derudover gennemgår virksomheden månedligt og kvartalsvist sin økonomi, og øget omsætning samt EBITDA bliver investeret i løbende lønstigninger.

“I gennemsnit har vi på lead- og senior-roller hævet lønningerne med omtrent 11 procent i år allerede. Det skaber en fælles referenceramme for, hvornår og hvordan der kan investeres i lønstigninger – og så giver det også generel indsigt i, hvordan der økonomisk prioriteres i virksomheden,” siger Ulrich Svarrer.

Markedsføring kunne også i går fortælle om bureauet Refyne, hvor alle ved, hvad kollegerne tjener. Den historie kan du læse her.