Ved at sende pressemeddelelser ud, der til forveksling ligner redaktionelle artikler, kan PR-bureauet Epicent have medvirket til at bryde reglerne for skjult reklame.

Flere pressemeddelelser fra bureauet er nemlig ”blevet gengivet ordret på nogle mediers hjemmesider, uden det har fremgået, at der er tale om reklame,” lyder det i en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden.

Her indskærper denne reglerne over for PR-bureauet.

”Hvis et reklamebureau medvirker til at overtræde forbuddet mod skjult reklame, kan bureauet blive straffet for sin medvirken. Det har Forbrugerombudsmanden indskærpet over for PR-bureauet Epicent Public Relations,” skriver Forbrugerombudsmanden i pressemeddelelsen, og uddyber:

”Bureauet bistår virksomheder med markedsføring ved at udarbejde pressemeddelelser om virksomheden og dens produkter. De er skrevet som artikler, der er egnet til at kopiere direkte ind i et redaktionelt medie.”

Samtidig lyder det i en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, i pressemeddelelsen:

”Epicent Public Relations har sendt markedsføringsmateriale i form af pressemeddelelser til redaktionelle medier med angivelse af, at det er til fri redaktionel anvendelse. Pressemeddelelserne har en klar kommerciel hensigt, og alt efter om og i fald hvordan et medie viderebringer materialet, kan PR-bureauet have medvirket til at overtræde forbuddet mod skjult reklame.”

Bureau tager kritik til efterretning

Markedsføring har efterspurgt et telefonisk interview med Epicent, men det har bureauet ikke ønsket at medvirke i. I stedet for har bureaudirektør Martin Hagelskjær Damsgaard sendt et skriftligt svar, hvor det fremgår, at bureauet vil ændre sit pressekit fremover:

”Efter vores vurdering har problemstillingen generel relevans, da sagen adresserer formidling af pressemeddelelser med kommercielle budskaber i almindelighed. Vi har derfor inddraget Dansk Erhverv, som deler vores opfattelse. Forbrugerombudsmanden og Dansk Erhverv vil nu indgå i en nærmere dialog. Forhåbentlig kan det bidrage til klarere retningslinjer på området,” skriver Martin Hagelskjær Damsgaard i en mail til Markedsføring, og tilføjer:

”På baggrund af input fra Forbrugerombudsmanden og Dansk Erhverv bliver vores pressekit fremover udformet på en måde, så det endnu mere tydeligt fremgår, at her er tale om pressemeddelelser.”

Markedsføring har opfølgende spurgt bureauet, om dette mener, at det har handlet i strid med loven – og hvordan det konkret vil ændre sit pressekit fremover. Det ønsker bureauet ikke at svare på.

“Disse spørgsmål ser vi os ikke i stand til at besvare på nuværende tidspunkt, da vi aktuelt er i dialog med Dansk Erhverv herom,” skriver Martin Hagelskjær Damsgaard.