2022 har været et markant investeringsår for kommunikationsbureauet Radius Cph. Det viser virksomhedens dugfriske regnskab.

Nettoomsætningen voksede fra 47 millioner kroner til næsten 59 millioner, og bruttoavancen blev den højeste i bureauets historie, lyder det i en pressemeddelelse.

Resultatet før skat landede dog lavere end året før: 5,2 millioner kroner mod 7,4 millioner i 2021, ligesom årets resultat også faldt – fra 5,7 millioner til 4,0 millioner kroner.

Forklaringen ligger i, at antallet af fuldtidsansatte på bureauet er vokset med 22 procent i løbet af året. 

Nøgletal – Radius 2022

Tal i mio. kr – 2021-tal i parentes

Bruttoavance:                      47,9 (41,7)
Resultat før skat:                   5,2 (7,4)
Årets resultat:                        4,0 (5,7)

Kilde: Radius

”Danske virksomheder navigerer lige nu i en af de mest udfordrende perioder nogensinde. Det skaber et øget behov for kommunikation, hvilket er positivt for en virksomhed som vores,” siger CEO og stifter af Radius, Nicolaj Taudorf Andersen, i meddelelsen.

Skal ansætte flere i 2023

Radius har blandt andet investeret i forretningsområder inden for Public Affairs, kampagner og kreativitet. 

Samlet er bureauet gået fra at være 36 til 44 fultidsmedarbejdere ved årsskiftet, “hvilket fordeler sig på cirka 50 mennesker med deres daglige gang i virksomheden, når studenter og faste eksterne også regnes med”, fortæller direktøren.. 

Og der sættes yderligere tryk på rekrutteringen i 2023, siger han.

”Det er vores medarbejdere, der er kernen i det, vi gør. Derfor glæder det mig ekstra meget, at virksomheden i et år med stor vækst og udvidelse i antallet af medarbejdere har kunnet fastholde både høj medarbejder- og kundetilfredshed. Det giver et solidt grundlag for at udvikle virksomheden i 2023 og frem.”