Da MyImage-analysen blev publiceret i 2012 var reklamebureauerne annoncørernes suverænt vigtigste samarbejdspartner.

Over halvdelen af de adspurgte annoncører – 53 procent – svarede dengang ”reklamebureau”, når de blev bedt om at pege på den bureautype, de anså for at være deres vigtigste samarbejdspartner. 

Blot 21 procent svarede ”digitalt bureau”.

Siden kom de digitale bureauer buldrende bagfra, og for tre år siden overhalede de for første gang i MyImage-sammenhæng reklamebureauerne.

Tendensen så ud til at fortsætte, men dette års analyse antyder, at magtbalancen kan være ved at flytte sig igen. 

”Det ser ud som om reklamebureauernes nedtur på den front er stoppet,” siger Mogens Østergaard, adm. direktør i MyResearch, der alle årene har stået bag analysen, der i dag hedder MyImage Bureau.

Øget fokus på branding

Der er dog ikke tale om en revolution, understreger MyResearch-direktøren, der da heller ikke vil overtolke tallene.

”Det er fortsat de digitale bureauer, der fører. Men vi kan se, at de falder lidt – samtidig med at reklamebureauerne stiger lidt. Men vi skal se næste års tal, før vi kan tale om en decideret tendens,” siger Mogens Østergaard til Markedsføring.

På spørgsmålet om årsagen til at tallene flytter sig lidt i år, lyder hans vurdering, at reklamebureauernes generelle opgradering på digitale kompetencer formentlig spiller ind.

Og så ser han en anden tendens som mulig medvirkende årsag. 

Artiklen fortsætter efter tabellen.

Kilde: MyResearch.

”Det ser ud som om, annoncørernes fokus på branding er i vækst. Tal fra den seneste CMO trendanalyse viser i hvert fald, at vægtningen af den langsigtede strategiske brandopbyggende kommunikation har fået et lille nøk opad,” siger Mogens Østergaard.

Analysen viser i øvrigt, at mediabureauerne i denne sammenhæng har ligget ret stabilt over årene. Omkring 15-17 procent af annoncørerne angiver denne bureautype som den vigtigste samarbejdspartner.

Foretrækker igen flere bureauer

Siden 2015 er annoncørerne i MyImage Bureau også blevet spurgt til, om de foretrækker et eller flere bureauer. Og også her antyder dette års udgave af analysen, at der kan være et skifte på vej.

Om MyImage Bureau 2022

MyImage Bureau gennemføres af MyResearch og har til formål at belyse annoncørernes syn på de danske reklame-, medie- og digitale bureauer

Undersøgelsen gennemføres i år for 14. år i træk

I 2022-analysen bedømmer 884 marketingansvarlige i alt 63 bureauer, fordelt på 26 reklamebureauer, 24 digitale bureauer og 13 mediabureauer.

Analysen gennemføres online og afdækker kendskab, tilfredshed, og præference – samt image på en række kvalitative parametre.

Data er indsamlet online i uge 40-46 2021.

Denne artikel er en del af en serie af artikler om MyImage Bureau, som vil blive bragt på markedsforing.dk i januar.

Kilde: MyResearch

I 2015 svarede 29 procent af annoncører, at de foretrak ”ét bureau, hvor alle kompetencer er samlet”.

50 procent svarede, at man foretrak ”at plukke kompetencer fra flere forskellige bureauer.”

Siden sås en stigende præference for ét bureau, og i 2019-udgaven af analysen svarede et flertal for første gang, at man foretrak et enkelt bureau.

”Tendensen forstærkes i 2020, men så ser det ud, som om kurven knækker igen,” siger Mogens Østergaard og tilføjer:

”Tallene bakkes også her op af CMO trendanalysen. Her så vi gennem en årrække, at antallet af bureausamarbejder faldt, men siden stabiliserede sig og endda steg igen i 2021,” siger han.

I MyImage Bureau 2022 svarer 43 procent, at man foretrækker et enkelt bureau, og tilsvarende siger 43 procent, at man helst arbejder med flere.

”Vi kan se, der har været en tendens til, at annoncørerne foretrækker flere bureauer frem for et, men der skal et par år mere til, før vi kan tale om en klar tendens,” siger han.

Om årsagerne til, at billedet kan se ud til at være ved at skifte, siger han:

“Annoncørernes muligheder for at kommunikere bliver jo flere og flere, og antallet af platforme vokser og vokser.  Derfor føler mange måske, og naturligt nok, at der er et stigende behov for specialister til de forskellige discipliner.”

Kilde: MyResearch.