Forretningsforståelse og evnen til at skabe resultater topper ønskesedlen, når man spørger de danske annoncører, hvad de lægger mest vægt på hos deres bureaupartnere.

Det viser MyImage Bureau 2023, som analysehuset MyResearch står bag, og som netop er udkommet.

72 procent af de 966 marketingansvarlige, der har deltaget i analysen, svarer således, at det har ’meget stor betydning’ for dem, at de bureauer, de samarbejder med, har en god forståelse for deres forretning.

Næsten lige så mange – 70 procent – svarer, at det har ’meget stor betydning’, at bureauerne er gode til at skabe resultater.

Begge de to nævnte kriterier har, siden mediet Markedsføring første gang omtalte MyImage Bureau i 2018, toppet listen over annoncørernes vigtigste krav til deres bureaupartnere. 

Endnu længere tilbage har mønsteret ifølge Bureaubiz været det samme.

Og det giver god og logisk mening, lyder det fra Mogens Østergaard, der er adm. direktør i MyResearch.

”Som virksomhed vægter man naturligt, at ens samarbejdspartnere, rådgivere eller konsulenter forstår forretningen og kan bidrage til at skabe de ønskede resultater. Det gælder også bureaupartnere. Det kan ikke være meget anderledes,” siger han.

Bæredygtighed og diversitet i bunden

Som noget nyt har MyResearch i år føjet to nye kriterier til, som annoncørerne bliver bedt om at vurdere betydningen af, når det gælder deres bureaupartnere.

Begge er emner, der er ganske meget fokus på i samfundet i disse år: Bæredygtighed og miljøbevidsthed som det ene, og diversitet blandt medarbejderne som det andet.

Men trods temaernes aktualitet i samfundsdebatten generelt er det kun få af de annoncører, der har deltaget i analysen, der svarer, at disse emner har ’meget stor betydning’.

" Jeg har svært ved at se, at man som konsulent eller rådgivningsvirksomhed kan skille sig ud på at være bæredygtig, medmindre det decideret er bæredygtighed, man rådgiver om.
Mogens Østergaard, adm. direktør, MyResearch

Otte procent svarer ’meget stor betydning’ til ’er bæredygtige og miljøbevidste’ og seks procent svarer ’meget stor betydning’ til ’har diversitet blandt deres medarbejdere’.

”Men hvis du medregner dem, der svarer, at det har ’stor eller nogen betydning’, så er det faktisk henholdsvis 67 og 60 procent. Så der er ret få, for hvem det ingen betydning har,” siger Mogens Østergaard og tilføjer:

”Men det er da rigtigt, at hvis du ser det relativt i forhold til alle de andre kriterier, så er der lang vej hjem for de to parametre, før det bliver noget, der rigtig betyder noget.”

Sydbank: ”Det skal have en betydning fremadrettet”

Markedsføring har spurgt en håndfuld annoncører, hvad de tænker om bæredygtighed og diversitet som valgkriterium, når det gælder bureaupartnere.

Om MyImage Bureau 2023

MyImage Bureau gennemføres af MyResearch og har til formål at belyse annoncørernes syn på de danske reklame-, medie- og digitale bureauer.

Undersøgelsen gennemføres i år for 15. år i træk.

I 2023-analysen bedømmer 966 marketingansvarlige i alt 60 bureauer fordelt på 24 reklamebureauer, 23 digitale bureauer og 13 mediebureauer.

Analysen gennemføres online og afdækker kendskab, tilfredshed, og præference – samt image på en række kvalitative parametre.

Hertil kommer, at annoncørerne bliver bedt om at svare på en række andre spørgsmål, som for eksempel hvad de lægger vægt på, når de vælger bureau

Data er indsamlet online i uge 40-46 2022.

Denne artikel er en del af en serie af artikler om MyImage Bureau, som vil blive bragt på markedsforing.dk i januar 2023.

Kilde: MyImage Bureau 2023, MyResearch

Kun en enkelt er vendt tilbage inden deadline; Sydbanks CMO, Mads Strib Sørensen.

”Bæredygtighed, miljøbevidsthed og diversitet er en dagsorden, som vi ikke er uenige i, skal have en betydning fremadrettet,” skriver han på mail og tilføjer:

”Det er nogle år siden, vi sidst har skiftet bureau, men når vi engang skal ud at genforhandle, vil det være parametre, vi vil spørge ind til i de indledende samtaler.”

Mogens Østergaard mener helt overordnet, det vil være meget få annoncører, for hvem det vil være afgørende, om deres bureau har 50/50 kønsfordeling, eller om bureauet er bæredygtigt.

”Jeg har svært ved at se, at man som konsulent eller rådgivningsvirksomhed kan skille sig ud på at være bæredygtig, medmindre det decideret er bæredygtighed, man rådgiver om. Men jeg anerkender, at der sagtens kan være enkelte annoncører, for hvem det betyder rigtig meget. Det afspejler svarene jo også med de henholdsvis otte og seks procent.”

Tror du, det kan komme til at fylde mere fremover – klatre højere op på listen?

”Man skal aldrig sige aldrig, og vi kan sagtens komme til at se en svagt stigende udvikling på det de kommende år. Men jeg tror ikke det kommer meget højere op på listen. Der er bare andre ting, der vejere tungere, når man som annoncør skal vælge bureau,” siger Mogens Østergaard og tilføjer:

” Vi fortætter med at spørge, men jeg tror desværre, det bliver en meget svagt stigende tendens, vi kommer til at se.” 

MyImage Bureau 2023: Vigtigste valgkriterier

Procentdel, der svarer ”meget stor betydning” til det pågældende kriterium. Sidste års procentdel i parentes

1. Har en god forståelse for min forretning 72 (67)
2. Er gode til at skabe resultater 70 (68)
3. Har gode digitale kompetencer 57 (56)
4. Har et behageligt kundeteam og indbyrdes god kemi 54 (55)
5. Er strategisk stærke 53 (56)
6. Er fleksible og agile 49 (49)
7. Har erfarne nøglepersoner 49 (48)
8. Er uvildige og transparente* 48 (49)
9. Er kreativt stærke 47 (48)
10. Er gode til at forhandle priser/vilkår* 44 (41)
11. Er gode til at analysere og anvende data 44 (43)
12. Er innovative 39 (36)
13. Er gode til forbrugerindsigt 38 (40)
14. Er gode til at integrere data 37 (35)
15. Har konkurrencedygtige priser og vilkår 33 (27)
16. Er gode til at integrere kommunikation 32 (32)
17. Er gode til e-commerce** 26 (20)
18. Er bæredygtige og miljøbevidste 8 (-)
19. Har diversitet blandt deres medarbejdere 6 (-)

Nye 2023: 
Har diversitet blandt deres medarbejdere, Er bæredygtige og miljøbevidste
* Vedrører mediebureausamarbejdet, blandt dem som anvender et mediebureau
** Vedrører samarbejdet med digitalt bureau, blandt dem som anvender et digitalt bureau 
Kilde: MyImage Bureau 2023, MyResearch