Hvis vi bliver ved med at gøre det samme, så sker der det samme.           

Verden står overfor kæmpe udfordringer og hvis vi skal overvinde dem, må vi også begynde at tænke os selv anderledes – det gælder i særlig grad den måde, vi kommunikerer på.

Der er brug for et nyt fokus i markedsføringen. Et fokus, hvor vi taler om andet end grøn emballage og CO2-mål. Et fokus, hvor kommunikation og branding er koblet endnu tættere på værdier, dna og kerneforretning. Hvor virksomheder viser, hvilket problem i samfundet de vil bidrage til at løse.

Den seneste og alle foregående klimarapporter fra FN viser med al tydelighed, at der skal handles nu. Vi skal vende klimaforandringerne og dermed også fortællingen om klimaet. Og forbrugerne forventer, at også virksomheder tager et ansvar for, at den nødvendige omstilling sker – og allerhelst lige nu.

Vi skal have meget mere af den slags kommunikation, hvor virksomheder viser, hvilket problem i samfundet de er med til at løse, og hvordan andre kan bidrage. Derfor må vi også arbejde med kommunikation og branding på en måde, så vi gør det tydeligt, hvilken forskel virksomhederne bidrager med.

Mange virksomheder kæmper med at gøre ansvarlighed til en integreret del af deres kommunikation og branding – men det kan ikke ske, før de tager ansvarlighed med ind i DNA og værdisæt og stiller sig selv spørgsmålene: Hvad drømmer vi om at forandre gennem virksomheden, og hvilket ansvar vil vi tage?

Og det er en anden proces end klassisk reklame. Fordi det danner grundlaget for ikke bare det produkt eller den service, de ønsker at sælge, men hvordan de vil fremstå overfor kunder, leverandører, investorer og ikke mindst medarbejdere.

Den proces begynder helt inde i kernen af forretningen. Det kræver, at man arbejder med hele virksomheden, så man sikrer, at der er belæg for det, man siger. Vi kalder det impact branding i Märk – og det handler i bund og grund om at skabe forandring.

Det er vigtigt, at branding af virksomhedens ansvarlighedsindsats bliver mere end et produkt. Det er værdierne, forretningen og værdikæden, det udspringer af. Så det er også en mulighed for at skabe ensretning og et fælles pejlemærke for, i hvilken retning virksomheden skal – og samtidig få nye, relevante historier at dele med omverden, som er meget mere unikke end historier om madspildsordninger eller medarbejdere, der kører på elcykel. Og så handler det om altid at kunne dokumentere det, man siger.

”Men behøver vi virkeligt gøre alt det? Kan vi ikke bare være helt stille og fortsætte som vi plejer?”

Sådan spørger nogle måske. Jo, det kan man godt, men det kan have helt andre konsekvenser. Der er større risiko for at blive irrelevante og ikke mindst at svigte jeres samfundsansvar. Så i denne sammenhæng er det ikke ubetinget godt at leve stille.