”Hvor er der nogle mænd, som selv starter ligestillings-debatten?” efterspørger Lisa Sonne i et debatindlæg på kvindernes kampdag d. 8. marts, mens hun udnævner sig selv som overdommer i en fiktiv gemmeleg med udtalelsespligt – for mændene vel at mærke. 

Der ærgrer mig dog, at jeg – trods emnets vigtighed – sidder tilbage med følelsen af at være med i en leg i min egenskab som mand, jeg ikke engang vidste, jeg var en del af. Det skulle da så lige være en gætteleg.

Der er ingen tvivl om, at der stadig skal arbejdes på at løse en række ligestillingsproblematikker her og nu, som f.eks. lige løn for lige arbejde. Det gælder for bureaubranchen og alle andre steder. Men det kræver konkret fokus på specifikke problemstillinger for at lykkes, fremfor blot at statuere at den ene part ikke gider tale om ligestilling. 

Jeg er nysgerrigog prøver faktisk ikke at gemme mig. Men hvordan skal jeg imødekomme Lisa Sonne, hvis jeg skal gætte mig til 1) at hun vil tale ligestilling 2) hvad hun vil tale om, og 3) på hvilken måde hun vil tale ligestilling?

Når vi mænd så endelig har gættet os til, at der skal tales ligestilling, mener Lisa Sonne, at vi fejer enhver dialog af banen. Personligt tror jeg debatten vil blive langt mere konstruktiv, hvis hunvil blive mere konkret.

Ellers får vi en unuanceret dialog på baggrund af generelle synsninger. Og da vi alle har hvert vores udgangspunkt i vores syn på verden, så kan det nemt blive en skyttegravskrig. Her hjælper konkrete eksempler i forståelsen. 

Så hjælp os mænd lidt på vej Lisa i stedet for at pege fingre ad os. Hvordan er det så at være kvinde? Hvad er dit problem i bureaubranchen som kvinde? Hvilke konkrete ligestillingsproblematikker har du oplevet selv, og hvor skal der sættes ind?

Jeg vil gerne lytte og tænker, at der er andre mænd, ja faktisk en hel del, der også gerne vil.  

Skal kvinder honoreres, fordi de er noget ”særligt”?

Lisa Sonne lægger vægt på, at hun som kvinde er noget særligt, men at det samtidig undrer hende, at dette særlige ved hende ikke bliver respekteret. 

Så Lisa, mener du at kvinder er noget særligt i forhold til mænd og derfor skal særbehandles? Er ligestilling netop ikke det, at vi er lige som køn? At du som kvinde ikke er mere særlig end mig som mand eller omvendt? 

Eller ønsker du i virkeligheden særbehandling, fordi du er kvinde? 

Jeg ønsker mig en bureaubranche og et arbejdsmarked, hvor vi er lige som køn. Hvor det er vores faglige kompetencer uanset køn, vi skal respekteres for i vores job. Det er dét, vi skal arbejde hen imod. 

Lisa Sonne nævner dertil, at kvinder skal arbejde hårdere for at få respekt. Men hvilken respekt er det, hun føler, hun som kvinde på et bureau ikke har fået? Handler det om løn eller stillingsposter? Eller er det faglig anerkendelse? Igen er vi som mænd overladt til gætteleg.

Og mener Lisa Sonne, at kvinder generelt er en minoritet? I det bureau, hvor jeg arbejder, er cirka halvdelen kvinder. På min tidligere arbejdsplads var der 2/3 kvinder.

Og ja, bureaubranchen er generelt præget af mænd i ledelserne, men jeg tror, det er et andet sted, hun skal tage fat her. At være iværksætter og starte bureauer ligger ifølge flere undersøgelse til mændene – endnu desværre – medførende, at flere mænd historisk set er i ledelserne i bureaubranchen. 

Personligt synes jeg, det vil være fantastisk at se flere kvinder starte bureauer op. Men jeg kan ikke helt få øje på, om det er mændenes skyld, at dette ikke sker i højere grad. 

Hvem bestemmer reglerne i legen?

Jeg tænker, at mænd selv starter debatten på den måde, de har lyst til at starte. Men måske ikke gør det på den måde, Lisa Sonne synes, de skal. Og det kan blive opfattet, som at vi mænd ikke vil ligestillingen, fordi vi ikke starter debatten på den måde, hun synes er rigtig. 

Kan det være hovedet på sømmet? At vi mænd egentlig rigtig gerne vil, men ikke helt ved, klodsede som vi kan være, hvordan vi skal gøre, så sådan én som Lisa Sonne synes, det er på den ”rigtige” måde. 

I min sfære taler vi ofte om ligestilling mænd og kvinder sammen, og der er en fin respekt og anerkendelse af hinandens synspunkter. Ligesom der er i professionel sammenhæng på de arbejdspladser, jeg har været ansat på. 

Jeg kan understrege, at mange mænd gerne vil tale ligestilling, og at mænd gerne vil se det fra alle kvinders synspunkter – også hendes.  Det er bare svært at være med i en gemmeleg, når man som mand stadig er i fuld gang med at lege gætteleg.

Alexander Vissing er Director, Strategy & Insights hos Yellow Umwelt.

Svar fra Lisa Sonne til Alexander Vissing:

Vi har alle et ansvar for ligestilling og en konstruktiv dialog, og hvis man ikke ved hvad man skal gøre, så må man sætte sig sammen med hinanden og tale dilemmaerne igennem på sin arbejdsplads. Jeg kan se, at kvinder er kede af at debatten ender i en diskussion og ikke en samtale. Igen synes jeg at dette modsvar er et eksempel på netop dette, og derfor er det nødvendigt at man tager en snak på bureauet om, hvad man konkret skal gøre, fremfor at tage en generel snak om hvad enkelte personer synes der burde gøres.