Forleden læste jeg Trine Keller-Andreasens indlæg her på Markedsføring. Et indlæg, der satte fokus på medarbejdernes vilkår i bureaubranchen og forklarede talenternes fravalg af bureauerne.

Ordentlige forhold er altafgørende, men branchen mangler at få udvidet sit perspektiv, lød argumenterne. Spørgsmålet er så bare, om omverdenen er klar på at anerkende bureauernes udvikling.

Trine Keller-Andreasen beskriver selv sit perspektiv som generaliserende. Men for mig at se er det bare ikke en generalisering af bureaulivet anno 2022, men af en tendens i branchen, der har været på vej ud længe. 

Der er ingen tvivl om, at der har været et behov for en udvikling af arbejdsvilkårerne i bureaubranchen. Selvfølgelig skal der være ordentlige forhold for medarbejderne, og selvfølgelig skal der være plads til fleksibilitet. Men netop fleksibilitet er bureaulivets kendetegn.

Omfavn arbejdslivets alsidighed 

Under Corona har vi på tværs af brancher og landegrænser taget arbejdslivet til revision.

Vores arbejde skal ikke længere være en statisk del af hverdagen, det skal give værdi, være fleksibelt, og så skal alle opgaver være interessante.

Jeg bifalder refleksionen og ansvaret for eget velvære, og jeg dyrker det også selv. Men jeg er samtidigt også kommet til den konklusion, at med det perfekte surdejsbrød følger altid en opvask. Alle opgaver – i arbejdslivet og privaten – indeholder delelementer, der ikke alle er lige givende. 

Bureaulivet ER lig med varierende deadlines, skiftende arbejdstider og pressede perioder.

Men det er netop ofte disse elementer, der skaber et misforstået billede af, at bureauerne har dårlige vilkår. Personligt elsker jeg den arbejdsform og den fleksibilitet, der medfølger, men sandheden er, at bureaulivets arbejdsopgaver kræver et fleksibelt mindset. Og hvis man ikke er indstillet på det, er jeg ikke sikker på, at man som ungt talent nogensinde kan finde ro i bureauverdenen.

Omverdenen skal også blive klogere

Selvfølgelig er der også perioder med den klassiske 8-16. Med stille perioder og halvkedelige opgaver. Noget, som du med statsgaranti finder på samtlige arbejdspladser på tværs af brancher. I bureaubranchen er disse skift blot mere tydelige, hvilket er med til at skabe den negativ tone. 

Så kære talenter, hvis fleksibilitet og alsidighed er, hvad I ønsker, så venter vi hos bureauerne på jer.

Men det kræver samtidig, at man tør omfavne arbejdslivets alsidighed og omdanne den tid og energi, det kræver, til værdi og mening.

Så snart medarbejderne har en bevidsthed om det skifte, håber jeg, at omverdenen også er klar til at skifte sit syn på bureauerne.

Mads Severinsen er kommunikationschef og Partner i bureauer Culture Works.