Der er ændringer på vej inden for digitale løsninger.

Faktisk vil jeg gå så langt og postulere, at vi står over for en af de største ændringer af måden, som virksomheder indkøber og implementerer websites, ecommerce-løsninger og andre store digitale satsninger på.

Hvis du som marketing-ansvarlig står over for at implementere en større digital satsning i den nærmeste fremtid, så har du et kæmpe ansvar for at sikre, at du ikke køber en stor, dyr mastodont af en monolitløsning, som bliver tæt på umulig at bøje et komma på de næste tre-fem år, indtil det er tid at starte forfra.

Tiden, hvor virksomheder samlede hele deres digitale tilstedeværelse på én stor platform – en såkaldt suite – lakker mod enden. Og det er her, den store ændring består. 

Der findes ikke ret mange virksomheder, der ikke på et tidspunkt har prøvet at købe en digital løsning, der først og fremmest gjorde et massivt indhug i it- og marketingbudgettet, klemte de sidste ressourcer ud af alle involverede medarbejdere, og da løsningen endelig gik online, var den allerede lidt tung at danse med – og tilmed helt umulig at opdatere. Faktisk glædede man sig allerede til at gennemgå den opslidende proces en gang til for ikke at gøre de samme fejl igen. 

Men tro mig. Jeg taler af erfaring. Virksomheder kommer til at begå de samme fejl igen og igen, medmindre de ændrer måden de indkøber og implementerer løsningerne på. 

En af grundene til, at virksomheder i stigende grad oplever, at deres nyerhvervede digitale løsninger hurtigt bliver lidt tunge at danse med i forhold til konkurrenternes nyere og mere dynamiske løsninger, er, at den digitale udvikling i dag går så hulens stærkt. Og det er ikke bare noget, som vi nørder går og bekræfter hinanden i, når vi mødes til konferencer eller i festligt lag. 

Den digitale udvikling går vitterligt rasende hurtigt, og derfor er virksomheder nødt til at indrette sig på en virkelighed, hvor man ikke kan sætte sig på hænderne og vente tre-fem år på virksomhedens næste store digitale satsning. Man er nødt til at indrette sine digitale løsninger, så man hele tiden kan omstille sig til nye forretningsmuligheder og krav. 

“Best-of-Breed”

Det betyder, at du som marketingansvarlig hurtigst muligt skal vende suiterne – altså de gamle monolitplatforme – ryggen og i stedet rette blikket mod de meget mere specialiserede ”best-of-breed”-platforme. 

Og hvis du ikke allerede har googlet dig frem til ”best-of-breed”, så er det fremtidens måde at opbygge en digital løsning på. I stedet for at satse på én stor suite, der forsøger at løse alle dine behov fra e-commerce til marketing automation-løsninger og content-flows, så vil du med ”best-of-breed”-tankegangen samle de bedste digitale løsninger inden for præcis de områder, du har behov for at shine på, og sammenkoble dem via API’er.

Dermed kan et nyhedsbrevsystem eller et marketing automation-system hurtigt opgraderes eller udskiftes, hvis der kommer noget nyt på markedet, som bedre understøtter dine behov.

Det betyder, at din digitale løsning er i konstant bevægelse og i udvikling i takt med, at dine behov opstår. Dermed er du sikker på, at du ikke sakker bagud på den digitale udvikling – hvilket gør det lettere at drive forretning, men du vil også have markant lettere ved at tiltrække de bedste medarbejdere, fordi din virksomhed vil være med helt fremme, når det kommer til den digitale udvikling.  

Fundamental ændring

Det her bliver stort. Det bliver en markant ændring for alle, der arbejder digitalt. Og derfor har vi i Novicell netop taget et stort skridt. Som det første danskejede rådgivningshus er vi blevet en del af ’MACH Alliance’ (’en sammentrækning af ordene: Micro Services, API First, Cloud Native og Headless., red.), der er et netværk for nogle af verdens mest moderne og fremadstormende e-commerce platforme, økosystemer og digitale rådgivere. Alliancen har netop som erklæret målsætning at ændre på måden, virksomheder i fremtiden indkøber og udvikler digitale løsninger på. 

Mange virksomheder har tidligere indkøbt løsninger baseret på personlige præferencer eller historik – eller på baggrund af deres rådgiveres tekniske kompetencer. I MACH Alliance vil vi gøre op med de forretningsgange. Det digitale er så forretningskritisk for virksomheder i dag, og derfor er man også nødt til at arbejde med platformsvalg på en helt anden og mere dynamisk måde. Og her opstår det første store problem for mange virksomheder. For selvom man forstår nødvendigheden af ”best-of-breed”-tankegangen, så vil mange virksomheder reelt være låst til fortidens suite-valg mange år frem. Det gør det enormt kompliceret og tungt at tilføje funktionalitet, som platformen ikke understøtter. Og for mange virksomheder kan det føre til en form for handlingslammelse. 

Det er noget, man er enormt opmærksomme på i MACH Alliance og også en af årsagerne til, at Novicell kunne blive en del af netværket. Noget af det, som vi er specielt gode til, er nemlig at transformere vores kunder fra de de gamle suite-løsninger til en fleksibel, digital infrastruktur, hvor man arbejder efter MACH-principperne. Det handler simpelthen om at bryde de gamle systemer ned og gradvist erstatte dem af specialiserede platforme, som er lette at skifte ud. 

Ingen ønsker revolution – vi vil hellere have evolution.