Sikkerhedsstyrelsen har netop præsenteret deres resultater fra en kontrol af, om produ-center bag sundhedsskadelige produkter, såsom cigaretter, tyggetobak og vandpibetobak, lever op til de gældende regler for markedsføring.

Styrelsen fandt, at 255 af de undersøgte produkter havde navne eller indeholdt andre udsagn, der gav indtryk af en positiv egenskab ved varen.

Ovenstående er ulovligt, da der gælder i hele EU, der netop forbyder producenter at trykke navne og andre udsagn på produkterne, der kan give indtryk af, at de er gode for din sundhed.

Eksempler på vildledende navne og ord er, ifølge Politiken, for eksempel golden, royal, fresh og ultralight, som kan virke vildledende – særligt over for unge forbrugere – og give dem det indtryk, at disse produkter er mindre skadelige end andre.

Sagerne fordeler sig på 27 producenter. Navnene på disse producenter kræver aktindsigt, som avisen har søgt om, skriver den.

Og de vildledende navne kan få vidtrækkende konsekvenser for pågældende produkter og producenter.

Fra Sikkerhedsstyrelsens udviklingschef, Lone Brose, lyder det ifølge Politiken:

”Når vi finder et produkt, der overtræder reglerne, udsteder vi et forbud mod markedsføring, og producenten skal trække varen fra alle salgssteder. Skulle der ske det, at vi sidenhen i vores almindelige kontrol af fysiske butikker og online-butikker alligevel finder produkterne, melder vi producenten og i nogle tilfælde forhandleren til politiet.”