Forbrugerne ser en kende mere positivt på den nuværende og fremtidig økonomiske situation, skriver mediet Børsen i en artikel, der bygger på tal fra Danmarks Statistik.

I 2022 slog forbrugertilliden bundrekord, men i det nye år er tallet steget til minus 26,1 i januar sammenlignet med minus 28,9 i december, 2022.

Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, forklarer til Børsen, at den lave forbrugertillid skyldes inflationen, og stigningen skal ses i lyset af, at det værste chok har lagt sig.

Derudover noterer han sig, at forbrugertilliden er historisk lav sammenolignet med finanskrisen og coronakrisen.

Danmarks Statistiks rundspørge viser også, at forbrugerne afventer køb af større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende. Tallet ligger på minus 41,9 holdt op mod et gennemsnit for de sidste seks måneder på minus 42,8.