Advice-direktør Espen Højlund bekræftede lørdag i en skriftlig kommentar, at bureauet, der er et af landets største kommunikationsbureauer og som blandt andet løser opgaver for en stribe offentlige myndigheder, var dybt involveret i Falcks sværtekampagne mod BIOS.

– Ved en umiddelbar gennemlæsning af afgørelsen kan vi konstatere, at vi på flere parametre ikke lever op til de værdier og standarder vi har, og de forventninger omverdenen har til os. Det gælder både i forhold til at sikre os, at dialogen med vores kunder altid er professionel og nøgtern. Og det gælder i forhold til at sikre os, at vi er helt tydelige omkring, hvem vi repræsenterer. Det er vi ekstremt ærgerlige over, og vi beklager det dybt, skriver Espen Højlund.

Han fortsætter:  

– Sagen, som for os er ganske usædvanlig, giver anledning til dyb selvransagelse og skærpelse af vores interne værdier og guidelines. Samarbejdet med Falck blev iværksat af to tidligere medarbejdere i efteråret 2014. Herudover blev en tredje medarbejder tilknyttet projektet fra starten af 2015. Sidstnævnte har ikke haft kontakt med andre end ansatte i Falck, og han har spillet en marginal rolle i projektet

– Denne medarbejder er stadig ansat i Advice, og vi har valgt at give vedkommende en kraftig advarsel for sin rolle i sagen, der på mange parametre er uacceptabel og meget langt fra, hvad Advice ønsker at være kendt for. Og den ligger langt fra, hvad vi praktiserer og rådgiver vores kunder til i dag. 

Espen Højlund oplyser, at da ”Falck har meddelt, at sagen ankes og kan ende ved domstolene”, har Advice ”derfor ikke yderligere kommentarer til sagen.”

Fredag offentliggjorde Konkurrencestyrelsen hele afgørelsen, hvor rådet mener, at Falck tilbage i 2014 og 2015 misbrugte sin dominerende stilling til at ekskludere Bios, der overtog ambulance-driften i Region Syd fra Falck i 2015.

Det skete efter det hollandske selskab havde vundet opgaven i et udbud. I 2016 gik BIOS konkurs.

Skulle sprede frygt 

Afgørelsen giver et dybt indblik i, hvordan Falck og de eksterne folk, der arbejdede under ”armslængde” og ”dobbelt armslængde” i 2014 og 2015, samarbejdede med det klare formål at sværte BIOS til. 

I afgørelsen, der har været flere år undervejs, kan man fx læse, at et af Falcks hemmelige bureauer 24. oktober 2014 sender en status-mail til Falck:

– Jeg har lavet en oversigt over vores samlede udestående. Det er vedlagt. I denne uge har vi brugt 46 timer, skriver den anonymiserede afsender.

Herefter bliver en række opgaver fremhævet. En af dem er udarbejdelse af ”de 10 ondeste spørgsmål til BIOS”, der dog, da mailen blev sendt, ikke var ”helt færdig endnu”.

Afgørelsen giver også indblik i et detaljeret masterplan, som Falcks øverste ledelse kendte til. Afgørelsen afslører videre, at en central del af strategien var at sprede frygt – og at der løbende skulle udarbejdes ”pressebomber”.

– Formidlingen af de negative historier om BIOS var således forbundet med Falcks overordnede, ekskluderende strategi, og var direkte angivet i Falcks kommunikationsstrategi, står der i afgørelsen.

Advice spillede en hovedrolle i dette arbejde, men var ikke alene om at arbejde for Falck i det skjulte. I afgørelsen fra Konkurrencerådet kan man således læse, at der i efteråret 2014 bliver hyret en ekstra mand ind:

– Kære [navn] og [navn]. Har her til aften snakket med [navn] om en opmanding på projektet. Der er mange hasteopgaver. Mit forslag er, at vi inddrager [indehaver af kommunikationsbureau Y]. […], står der i mailen fra det, der i afgørelsen kaldes ”Kommunikationsbureau X”.

Forslaget godkendes af Falck, men under forudsætning af, at den nye mand på opgaven ”underlægges samme confidentiality agreement”, som bureauet har underskrevet:

– Det er fint med os, hvis du vurderer, han er den rette. Så længe han er kontraktligt forbundet af samme confidentiality agreement, som du har underskrevet, svarer Falck.

Advokat-brevet

I et brev fra BIOS’ danske advokat, Torkil Høg, til Falcks advokat fra 2017, som Markedsføring er i besiddelse af, kan man læse, at Torkil Høg mistænker en selvstændig, dansk kommunikationsmand for at arbejde for Falck i det skjulte. 

Opgaven gik tilsyneladende ud på, at Palle Smed, der er den selvstændige kommunikationsrådgiver, som er nævnt i advokatens brev, skulle entrere med en hollandsk journalist.

Denne skulle grave oplysninger om BIOS og selskabets topfolk frem. Oplysningerne i brevet stemmer flere steder overens med oplysningerne i Konkurrencerådets afgørelse. 

Markedsføring kontaktede fredag Palle Smed, men han ønskede ikke at udtale sig, da han, som han skrev, ikke kender ”den brevveksling, og jeg har derfor ingen kommentarer til sagen.”

Men til Berlingske siger han:

– Jeg vil ikke kommentere det, men jeg kan sige, det var en spændende opgave, og det var spændende og se, om der var noget. Hvem var det, som pludselig kom til Danmark og bød på det her? Det var en spændende opgave som journalist.

Hvor mange eksterne aktører, der var involveret i sagen, er lidt uklart. I sit brev nævner Torkil Høg et andet bureau og to i dag tidligere ansatte, der også – sådan lød advokatens anklage eller mistanke – arbejdede for Falck.

I afgørelsen beskrives de eksterne samarbejdspartnere således:

– Derudover er relevante aktører i sagen [kommunikationsbureau X (Advice, red.)], som er et kommunikationsbureau, Falck indgik en rådgivningsaftale med umiddelbart efter tabet af Udbuddet, samt [indehaver af kommunikationsbureau Y] og [selvstændig kommunikationskonsulent], der begge blev tilknyttet som en del af rådgivningsaftalen mellem Falck og [kommunikationsbureau X (Advice, red.)].

Torkil Høg har ikke ønsket at udtale sig. Fredag forsøgte Markedsføring at få en kommentar fra det bureau, der nævnes i advokatens brev, men hverken mail eller opkald er blevet besvaret.

En af de tidligere bureaufolk, der nævnes i advokatens brev, afviser i en e-mail at have haft noget med sagen at gøre.  

– Jeg kan konstatere, at afgørelsen (fra Konkurrencerådet, red.) ikke vedrører mig, da jeg ikke har været antaget til denne opgave, står der i e-mailen.

Falck: Undskyld

Markedsføring forsøgte fredag at få en kommentar fra Falck til det faktum, at den ”øverste ledelse”, ifølge afgørelsen, har kendt til de omtalte aktiviteter. Men selskabet er ikke vendt tilbage.

Tidligere har Falcks Kaspar Bach Habersaat, der er VP Global Branding & Communications, oplyst, at selskabet i 2014-2015, hverken levede op til omverdenens eller Falcks egne forventninger.

– Det har vi undskyldt for. Vi var for optagede af at søge viden om en konkurrent. Vi delte for velvilligt den viden. Og vi hjalp med etableringen af en Facebookgruppe, uden at det var transparent, at vi bidrog, skrev han i en mail til Markedsføring.

– Vi skulle have holdt os langt væk. Vi gjorde en stor indsats for, at den delte viden var sand og kunne dokumenteres af enhver. Det ændrer ikke ved, at vi skulle have holdt os langt væk.

Han medgav, at Falck fik sagt og skrevet ting, som fremstår pinlige, når man læser dem i dag.

– Vi har ageret uklogt, men vi og vores juridiske rådgivere mener, at vi har handlet inden for konkurrencelovens rammer. Vi anker sagen, fordi vi og vores juridiske rådgivere er uenige i, at vores bidrag til at etablere en Facebookgruppe og deling af viden med journalister er en overtrædelse af konkurrenceloven.

– I sidste ende bliver det givet domstolene, der afgør, om vores kommunikationsaktiviteter var en overtrædelse af konkurrenceloven, sluttede Kaspar Bach Habersaat.

Du kan læse hele Advices statement her: 
 
Advice arbejdede i 2014-15 for Falck. Vores arbejde indgår i Konkurrencerådets afgørelse om Falck som blev offentliggjort fredag den 1. februar 2019.  

Advice er ikke part i sagen i juridisk forstand, og har derfor på intet tidspunkt i undersøgelsesforløbet været i kontakt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og er på intet tidspunkt blevet hørt i sagen. Vi har derfor heller ikke kunnet udtale os om sagen før nu, hvor vi har fået adgang til materialet. Vi mangler fortsat at sætte os grundigt ind i sagen, men vil gerne melde følgende ud:  

Vi er anonymiseret i styrelsens afgørelse. Vicedirektør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jacob Schaumburg-Müller begrunder anonymiseringen i Børsen 31. januar således: “Sagen handler om, at Falck har overtrådt loven og fået et påbud. De tre kommunikationsbureauer har ikke overtrådt nogen lov og har ikke fået noget påbud. De har ikke engang haft adgang til partshøring”. Af den årsag kan vi ikke kommentere på Konkurrencerådets afgørelse. Som det fremgår af Falcks kommunikation, ønsker virksomheden selv at påtage sig det fulde ansvar for sagen. Det respekterer vi selvfølgelig.    

Men en ting er den juridiske side af sagen. Noget andet er den etiske. Ved en umiddelbar gennemlæsning af afgørelsen kan vi konstatere, at vi på flere parametre ikke lever op til de værdier og standarder vi har, og de forventninger omverdenen har til os. Det gælder både i forhold til at sikre os, at dialogen med vores kunder altid er professionel og nøgtern. Og det gælder i forhold til at sikre os, at vi er helt tydelige omkring, hvem vi repræsenterer. Det er vi ekstremt ærgerlige over, og vi beklager det dybt.  

Sagen, som for os er ganske usædvanlig, giver anledning til dyb selvransagelse og skærpelse af vores interne værdier og guidelines. Samarbejdet med Falck blev iværksat af to tidligere medarbejdere i efteråret 2014. Herudover blev en tredje medarbejder tilknyttet projektet fra starten af 2015. Sidstnævnte har ikke haft kontakt med andre end ansatte i Falck, og han har spillet en marginal rolle i projektet.

Denne medarbejder er stadig ansat i Advice, og vi har valgt at give vedkommende en kraftig advarsel for sin rolle i sagen, der på mange parametre er uacceptabel og meget langt fra, hvad Advice ønsker at være kendt for. Og den ligger langt fra, hvad vi praktiserer og rådgiver vores kunder til i dag.  

Falck har meddelt, at sagen ankes og kan ende ved domstolene. Advice har derfor ikke yderligere kommentarer til sagen.

Espen Højlund 

Og du kan læse mere om Falck-sagen her: