Trods nyt navn, ny forretningsmodel og betydelige investeringer på medarbejdersiden kommer det digitale bureau Adjust ud af 2021 med sit bedste regnskabsresultat nogensinde.

Bruttofortjenesten vokser fra 8,8 millioner kroner til 12, 6 millioner kroner, og resultatet før skat lander på 4,7 millioner kroner mod 3,4 millioner året før.

Konkrete omsætningstal fremgår ikke af regnskabet, men bureauet oplyser selv i en meddelelse, at der er tale om en vækst på 43 procent i omsætningen. 

”Det er et meget tilfredsstillende regnskab, der viser, at vi er på rette vej, har en stærk position i markedet og løbende har truffet de rigtige beslutninger i bestyrelse og ledelse. Nu trykker vi endnu hårdere på speederen,” siger direktør Klaus Mogensen i meddelelsen.

Bygger på ny abonnementsmodel

Adjust, som har specialiseret sig i at designe, udvikle og kode interaktive digitale annoncer og bannere, hed indtil august 2021 Better Banners.

Men det nye navn afspejler bedre det, man leverer til kunderne, mener direktøren. 

" Vores nye navn fortæller ret præcist, hvad vi laver og hvilken værdi, det skaber for kunderne.
Klaus Mogensen, CEO, Adjust

”Vores nye navn fortæller ret præcist, hvad vi laver og hvilken værdi, det skaber for kunderne. Kombineret med et øget go-to-market-fokus kan vi se, at det skaber stor traction i markedet. Vi har ramt noget, som mange store virksomheder mangler, og som andre bureauer ikke kan levere.”

Men det er især den abonnementsmodel, man introducerede i 2019, der nu giver pote, mener direktøren, der peger på en vækst på 319 procent i det tal, der kaldes MRR (Monthly Recurrent Revenue).

Det er ikke udspecificeret i det offentligt tilgængelige regnskab, men det er et tal, der ofte benyttes af netop abonnementsforretninger til at give et billede af den løbende månedlige omsætning.

Fordoblet medarbejdertal 

Adjusts regnskab skal også ses i lyset af stor vækst på medarbejdersiden.

Nøgletal for Adjust 2021

Beløb i mio.kr.
Beløb i parentes er for 2020.

Bruttofortjeneste: 12,6 (8,8)
Resultat før skat: 4,7 (3,4)
Årets resultat: 3,7 (2,6)
Egenkapital: 4,2 (3,1)

Kilde: cvr.dk og Adjust.

Antallet af medarbejdere blev således fordoblet fra 11 til 22 i det forgangne år, og udviklingen fortsætter ind i 2022, oplyses det. 

I meddelelsen hedder det således, at ”medarbejder nr. 23, 24 og 25 netop har sluttet sig til Adjust.”

Især bureauets Client Management-team er styrket. Det tæller i dag syv medarbejdere. For 12 måneder siden var der kun en enkelt.

Om indeværende år hedder det i ledelsesberetningen, at man ”forventer at fortsætte sine strategiske investeringer”, samt at der forventes ”en øget investering i selskabets ressourcer, dækkende over både opkvalificering af eksisterende medarbejdere og ansættelse af en række nye.”