10,4 mio kroner.

Det lyder Franklys overskud efter skat på i 2022, viser bureauets netop offentliggjorte regnskab.

Sidste år udtalte Frankly-partner Klavs Valskov til mediet Markedsføring, at han forventede, at man i 2022 ville kunne slå resultatet fra 2021, som var på 8,5 mio. kroner, med 10-20 procent.

Med dette års resultat har bureauet dermed overgået egne forventninger med en resultat-vækst på ca. 20,8 procent.

”Vi har sat os nogle mål og arbejder fokuseret med vores strategi for at nå dem. Når man så endda overgår selv ret ambitiøse målsætninger, bliver man naturligvis stolt og glad — og bekræftet i, at man gør en masse ting rigtigt,” skriver Klavs Valskov til Markedsføring. 

International strategi sikrer resultater 

Klavs Valskov mener, at årsagerne til bureauets resultater skal findes i den strategi, Frankly lagde tilbage i 2019. Et af kerneelementerne var 15 procents årlig vækst i forhold til både omsætning og overskud.

Samtidig er bureauet lykkedes med at komme ud på internationale markeder, hvor arbejde udenfor Danmarks grænser, ifølge Klavs Valskov, udgør 65 procent af omsætningen i 2022. 

Nøgletal for Frankly

Tal i millioner kroner

2022 (2021) 

Bruttofortjeneste 46,0 (34,9)
Driftsresultat 13,3 (11,0)
Årets resultat 10,4 (8,6)

”Vi er gennem et stærkt relations- og netværksarbejde lykkedes med at få Frankly ud på internationale markeder, hvor to tredjedele vores forretning er i dag. Vores kunder her har ikke forbindelse til Danmark – og denne diversitet på så mange markeder gør os ret robuste i forhold til usikkerheder og udsving,” skriver Klavs Valskov, der pointerer at strategien dog løbende justeres. 

Et eksempel på en international opgave, som Frankly har lavet det forgangne år, har været en komplet transformation af den italienske sundhedsvirksomhed Braccos hjemmeside. Budgettet var ifølge Klavs Valskov et “syv-cifret EUR budget.”

Andelen af bureauets arbejde, der foregår internationalt, er steget med 5 procent fra 2021 til 2022, og Klavs Valskov forventer, at den udvikling vil fortsætte.

“Vi er sådan set godt tilfredse med fordelingen lige nu – men vi kan godt se, at vi på tidspunkt står med en virkelighed, hvor det danske marked fylder mindre end 20 procent. Det bliver dog ikke i 2023.”

Forventer fortsat vækst

Frankly, der i skrivende stund tæller 80 medarbejdere, er vokset til dobbelt størrelse de sidste par år. Og trods øget personel og en lurende recession i horisonten, forventer Klavs Valskov fortsat vækst i bureauet.

”På trods af pres fra utrolig mange fronter, tror vi på et 2023, hvor vi lægger på samme omfang som i 2022. Vi ved godt, at vi ikke kommer sovende til det. Troen på det kommer primært fra de stærke kunderelationer, som vi har opbygget henover flere år,” skiver han.

Bureauets fokus i 2023 bliver med Klavs Valskov ord ”at fortsætte i de samme spor”. Dog vil et nyt fokuspunkt være en dedikeret ESG-indsats, som kræver at bureauet opdyrker et særligt sprog.

Om Frankly

  • Frankly blev stiftet af Frank Thomsen i 2006
  • I 2020 solgte Frank Thomsen sin ejerandel til de øvrige partnere
  • Frankly er i dag ejet af Chris Pedersen, Jesper Strøm Madsen, Klavs Valskov og Nicolai Wichmann.
  • Bureauet har kontorer i København, Vilnius og Italien.
  • Medarbejderstaben er i dag på 80.

”Vi benytter en international standard, som er et sprog vores store, internationale kunder også anvender. Hvis man vil arbejde med kunder som vores, er det allerede blevet en virkelighed, at man skal leve op til en lang række krav og kunne dokumentere en hulens bunke indsatser,” skriver Klavs Valskov, der tilføjer:

”Vores udgangspunkt er allerede rigtig fornuftigt – især med alle de ting vi gør med og for vores medarbejdere – og målsætningen er at komme helt op i de øverste kategorier. Kort fortalt fordi det er det rigtige at gøre.”

Ifølge Klavs Valskov er bureauets medarbejdere ”alfa omega” for fortsat vækst, og bureauet iværksatte forrige år initiativet ”Frankly Care”, som er et personligt udviklingsprogram for alle ansatte.

”Vi investerer kraftigt i vores sammenhold, medarbejdernes udvikling og deres vilkår. For eksempel satte vi allerede i sommer alles løn op for at bolstre dem bedre mod inflationen,” skriver Klavs Valskov. 

Franklys hovedkontor er i København, men bureauet har også et kontor i Litauen med 11 ansatte samt et kontor med tre ansatte i Bologna i Italien.