Et nyt partnerskab mellem People & Culture-dataplatformen Zoios og bureauernes brancheorganisation, Kreativitet & Kommunikation, skal bidrage til at øge fokus på medarbejdertrivsel på bureauerne – og sætte det i system. 

Det oplyser Kreativitet & Kommunikation i en pressemeddelelse.

Partnerskabet vil – ud over individuelle indsigter om trivslen på de tilmeldte bureauer – ifølge meddelelsen ”også bidrage med mere generelle indsigter om trivselstilstanden i den samlede branche og hvilke parametre, der er behov for at handle på.” 

”Vi udvider løbende vores værditilbud med bl.a. redskaber og værktøjer, der understøtter vores medlemmers arbejde med bl.a. ESG-dagsordenen. Vi skal som brancheforening understøtte, at branchen er attraktiv og kan tiltrække og fastholde de bedste talenter, og her er høj medarbejdertrivsel ubetinget et konkurrenceparameter,” siger Charlie Stjerneklar, direktør i Kreativitet & Kommunikation, i meddelelsen. 

Global undersøgelse “taler sit tydelige sprog”

Kreativitet & Kommunikations initiativ kommer i kølvandet på en ny global undersøgelse om diversitet og inklusion i kommunikations- og reklameindustrien.

Undersøgelsen er gennemført af bl.a. WFA, EACA og Kantar blandt mere end 13.000 respondenter, og den viser blandt andet, at 27 procent af respondenterne er enige i, at ”deres arbejde har en negativ fysisk indvirkning på sundhed og mental sundhed”. 

”Jeg synes, at tallene fra WFA’s seneste undersøgelse om trivsel og inklusion i reklamebranchen taler sit tydelige sprog – det er et behov for at systematisere indsatsen med medarbejdertrivsel. Et af vores medlemmer benytter sig allerede af Zoios trivselsplatform, og de er lykkedes med at reducere stressniveauet med 14 procent ved at kunne handle på de indsigter, værktøjet givet dem,” siger Charlie Stjerneklar.

Christian Højbo Møller, CEO hos Zoios, understreger i meddelelsen, at det ikke isoleret set øger trivslen at måle. Men:

”Målingerne ændrer ledernes adfærd, giver dem værktøjer, incitament og inspiration til, hvad de skal fokusere på, hvad de skal tale med deres medarbejdere om, og hvad de skal gøre anderledes i fremtiden.”

Sideløbende med partnerskabet lægger Kreativitet & Kommunikation ifølge meddelelsen også an til en række arrangementer om bl.a. rekruttering, mental sundhed, ledelse på tværs af generationer, god onboarding, fastholdelse og den gode exit.