DDA-STAFETTEN: Simon Thorup, der er selvstændig konsulent, står i spidsen for Digital Architecture-kategorien ved årets Danish Digital Awards.

2020 blev året, hvor e-commerce og digital transformation fik et boost. Hvilke forventninger har du til indstillingerne i din kategori?  

– Jeg forventer, at det er modige cases. Digital arkitektur er bevidste valg og fravalg, der minimerer kompleksitet og maksimerer forretningsværdi. Det kræver mod.

Hvad vil du især lægge vægt på i bedømmelsen af de indsendte cases?  

– Det kan siges meget kort: Originalitet, mod og effekt. Originalitet fordi den baner vej for andre, ved at vise vejen og inspirerer til nye veje. Mod fordi ny arkitektur og/eller kompliceret arkitektur kræver modet til at udfører det. Effekt fordi alt hvad der skabes af digital arkitektur skal have en effekt.

Hvad skal en case i dine øjne have bidraget med for at kunne vinde guld i din kategori? 

– Guldet skal gå til den, som er original, modig og effektfuld på en måde, hvor man kan mærke, at processen har givet noget ekstra. Det kan være svært at forklare, hvad det er, men man er ikke i tvivl. Det er som at høre et godt nummer fra et yndlingsorkester ”live” fremfor studieoptagelsen. Der er bare noget i det, der gør det til noget særligt.

Hvilke trends forudser du vil blive afgørende inden for e-commerce og digital marketing i 2021?  

– e-commerce – en kæmpe under Covid. Nu bør trenden blive at se længere end e-commerce som en isoleret platform og mere som en integreret del af forretningsmodellen – i produkterne, partnerskaberne, i value chain. E’et skal ud af e-commerce.  

Og så er der drillespørgsmålet fra Nanna Engberg:

Al den arkitektur er jo af masser af flot struktur og meget lidt handling. Kan det ikke virke kontraproduktivt? Er digital transformation ikke drevet af mennesker, og så må systemerne komme bagefter? 

– Digital Transformation er bestemt drevet af mennesker, for mennesker og derfor er systemer selvfølgeligt sekundære. Men for at få det optimale udbytte til mennesker kan en arkitektur være ret behjælpelig og ikke sjældent helt nødvendig.

– Arkitekturen skal sikre, at alt den handling der foretages rent faktisk også bliver produktiv, levedygtig og ikke ender i handling uden udbytte. Derfor er det også fair at vende spørgsmålet om og spørge: ”Når nu vi skal investere en masse tid, penge og energi i handling, er det så ikke kontraproduktivt at handle uden arkitektur?”

Kort om DDA-stafetten

  • Markedsføring giver de 14 gruppeledere ved Danish Digital Award lejlighed for at fortælle, hvad de vil lægge særlig vægt på ved bedømmelserne af indsendelserne til Danmarks største digitale awardshow samt give deres bud på de vigtigste trends inden for digital marketing og eCommerce.
  • Markedsføring stiller de faste spørgsmål, mens de enkelte gruppeledere selv formulerer et drillespørgsmål til den person, stafetten sendes videre til.

– Den erfarne arkitekt ved, at det handler om ”godt nok” og ”evolutionær udvikling” og ikke om ”perfekt fra start” og jo før arkitekten bliver involveret, jo mindre er sandsynligheden for at deres afgørende arbejde vil blive opfattet som forsinkende og/eller kontraproduktivt.

– Jeg har mange gange set, at er arkitekten involveret allerede i strategifasen, så bliver løsningen ofte bedre og ikke mindst den efterfølgende realisering (handling) bliver mere målrettet, effektiv og sandsynligheden for at komme i mål forøges markant.

Simon Thorup sender følgende drillespørgsmål til Ralf Lodberg, der står i spidsen for Digital Differentiation: Digital Design-kategorien:

– I design kender æstetik ingen grænser og kan være meget subjektiv. Det er før set ende i et utal af iterationer og diskussioner, der ender i splittelse, forsinkelse og overskredne budgetter. Er det bare noget, man skal acceptere – eller hvad kan man gøre for at undgå det?

Husk at indstille dit arbejde til Danish Digital Award 2021

Indstil din case her