Som tidligere beskrevet vil Konkurrencerådet melde Falck til Bagmandspolitiet, efter rådet i en afgørelse har kortlagt, hvordan Falck i periode 2014 til 2015 fik sværtet konkurrenten BIOS så grundigt til med hjælp fra PR- og kommunikationsbureauer, at selskabet blev tvunget ud af det danske marked. 

Kresten Schultz Jørgensen, medlem af bestyrelsen i brancheforeningen Kreativitet & Kommunikation, hvor han også er formand for PR-brancheudvalget, har fulgt sagen tæt.

– Jeg har tænkt over to ting, siden jeg læste om Falck i morgenavisen. Den første er, at vi nu skal tænke os grundigt om og ikke agere folkedomstol. Konkurrencerådet har fremlagt en afgørelse, men Falck er ikke dømt for noget endnu. De har tværtimod anket afgørelsen, siger han og fortsætter:

– Det andet, jeg har tænkt en del over, er de metoder, der beskrives i Konkurrencerådets afgørelse. Hvis det kan stå til troende, så har Falck og de tilknyttede bureauer bl.a. brudt med to af de helt centrale elementer i den professionelle del af PR-branchens etiske DNA.

Kresten Schultz Jørgensen tilføjer:

– Den første er, at man ikke må sværte andre til. Den anden er, at man ikke må sejle under falsk flag, som Konkurrencerådet konkluderer i sin afgørelse, at Falck har gjort.

Han understreger, at den form for adfærd er uforenelig med det etiske regelsæt, som medlemmerne af brancheforeningen bør følge.

Offentligheden er den store taber

Kresten Schultz Jørgensen frygter endvidere, at sagen potentielt kan skade hele den danske PR- og kommunikationsbranche, men der er også meget mere på spil end det.

– Man kan ikke have fulgt meget med i verden omkring sig de senere år uden at have bemærket en stigende bekymring for en offentlighed præget af Fake News og systematisk misinformation, hvilket bl.a. har fået store dele af PR-branchen til at stramme snørebåndene på det etiske område de seneste fem år, siger han og uddyber:

– Vi plejer at pege fingre ad udenlandske magter i den forbindelse, og selv om Falck-sagen på ingen måde kan måle sig med det, der foregår i bl.a. autoritære regimer på kommunikationsfronten, så er den etiske diskussion langt hen ad vejen den samme.

Falck: Vi har ageret uklogt

Hos Falck lyder meldingen fra Kaspar Bach Habersaat, der er VP Global Branding & Communications, at selskabet i 2014-15, hverken levede op til omverdenens eller Falcks egne forventninger.

– Det har vi undskyldt for. Vi var for optagede af at søge viden om en konkurrent. Vi delte for velvilligt den viden. Og vi hjalp med etableringen af en Facebookgruppe, uden at det var transparent, at vi bidrog, skriver han i en mail til Markedsføring.

– Vi skulle have holdt os langt væk. Vi gjorde en stor indsats for, at den delte viden var sand og kunne dokumenteres af enhver. Det ændrer ikke ved, at vi skulle have holdt os langt væk.

Han medgiver, at Falck fik sagt og skrevet ting, som fremstår pinlige, når man læser dem i dag.

– Vi har ageret uklogt, men vi og vores juridiske rådgivere mener, at vi har handlet inden for konkurrencelovens rammer. Vi anker sagen, fordi vi og vores juridiske rådgivere er uenige i, at vores bidrag til at etablere en Facebookgruppe og deling af viden med journalister er en overtrædelse af konkurrenceloven.

– I sidste ende bliver det givet domstolene, der afgør, om vores kommunikationsaktiviteter var en overtrædelse af konkurrenceloven, slutter Kaspar Bach Habersaat.

Markedsføring stillede torsdag morgen Falck en række spørgsmål til virksomheden om forløbet, herunder på hvilket niveau aktiviteterne blev søsat, hvornår Falcks topledelse fik viden om, hvad der er foregik og hvad topledelsen så gjorde. Markedsføring spurgte også, hvor mange penge Falck har brugt på disse aktiviteter. Disse spørgsmål har Falck ikke svaret på. 

Det har heller ikke været muligt at få en række tidligere Falck-ansatte i tale.

Du kan læse mere om Falck-skandalen her: