I dag kl. 09.00 blev den nye regering med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne præsenteret.

Men allerede onsdag kl. 12.00 blev det nye regeringsgrundlag meldt ud. Her var der blandt andet fokus på topskattelettelser, en nedlæggelse af jobcentrene og en afskaffelse af seniorpensionen. Regeringsgrundlaget lægger også op til at halvere kandidaten på en lang række videregående uddannelser.

Markedsføring tog onsdag fat i en række branchefolk for at høre, hvad de mener om regeringsgrundlagt – og høre, hvad deres største ønske på vegne af branchen er til den nye regering.

Charlie Stjerneklar, direktør, Kreakom

Hvad tænker du om det nye regeringsgrundlag? 

”Mange fine takter, men djævlen er som altid i detaljen. Og udmøntningen.”

Kan dannelsen af en ny bred regering i dine øjne have en stor betydning for branchen? 

"Rådgiverbranchen – og særligt vores del af den – kan være en god medspiller til at få en bedre offentlig sektor," mener Charlie Stjerneklar, der er direktør i Kreakom. Foto: Caroline Amalie Twile

”Jeg håber meget, at en regering over midten vil have et større fokus på ikke at begrænse den kommercielle ytringsfrihed, samt have et mål om ikke at overimplementere EU-lovgivning unødigt. Det er begge ting, der vil kunne betyde meget for vores branche – i en positiv retning. Samtidig giver aftaler over midten, alt andet lige, mere regulatorisk ro over tid. Også for vores branche. Og så tror jeg på, at man vil bruge konsulenter på en bedre måde end den tidligere regering.”

Hvad mener du, at en ny regering bør gøre for at styrke reklame- og marketingbranchen?

”Fokus i regulering bør være på produkterne i stedet for at begrænse den måde, vi snakker om produkter på. Eksemplet er bl.a. flyafgifter, hvor jeg håber, man bruger afgiftsgrebet frem for at forbyde reklamer for eksempelvis rejser. Derudover håber jeg meget, at man vil kigge på konsulentstoppet – det giver ikke mening i en presset offentlig sektor.”

Er der nogle særlige områder, som er væsentlige for branchen, som du føler har været negligeret af den tidligere regering?

”Jeg har meget stor respekt for den tidligere regering, men vi kigger ind i en fremtid, hvor vi virkelig skal bruge vores ressourcer bedst muligt. Og der tror jeg meget på at rådgiverbranchen – og særligt vores del af den – kan være en god medspiller til at få en bedre offentlig sektor. Og det tror jeg også, denne regering vil kunne se.”

Karina Holm Henriksen, CEO, We Love People 

Hvad tænker du om det nye regeringsgrundlag? 

”Jeg er personligt meget begejstret og har stor tiltro til en regering hen over midten. For at citere en klog kvinde jeg kender, så ”har jeg har for mange år siden forladt distinktionen mellem blåt og rødt, det er problemerne alt for komplicerede til”. Det, synes jeg, indhegner essensen og muligheden ved den nye regering. Med de globale og lokale udfordringer vi har, kræver det, at industrier, virksomheder og organisationer arbejder på tværs, og det samme gælder naturligvis for en regering – det giver kun mening.” 

Kan dannelsen af en ny bred regering i dine øjne have en stor betydning for branchen? 

"Jeg er personligt meget begejstret og har stor tiltro til en regering hen over midten," siger Karina Holm Henriksen, der er CEO i We Love People. Hun fæstner sig blandt ved, at regeringsgrundlaget nævner vigtigheden af, at de kreative erhverv står for en stadig stigende del af dansk eksport. Foto: Anne-Lene Riber

”Her skal man selvfølgelig spørge sig selv, hvilken industri eller branche, man arbejder i eller ser sig selv som en del af. Vi ser os selv som en del af en branche, som har stor indflydelse, fordi vi har evnen til at gøre det komplekse enkelt og ved, at det kræver, at vi omsætter budskaber og intentioner til storytelling og handling. Men også, at vi påvirker mange virksomheder til at kommunikerer deres bæredygtige indsatser tydeligere og stærkere. Og her tror jeg bestemt på, at den nye, brede regering får en stor betydning. De taler ESG (Environment, Social, Governance, red.) emnerne op – måske i andre ordvendinger. Der er masse af anledninger og intentioner i det nye regeringsgrundlag, der kalder på vores branches kompetencer. Men vi skal selv være med til at gribe mulighederne og drive agendaen fremad.”

”Regeringsgrundlaget anerkender for eksempel også, at kultur er en god forretning for Danmark. Og de nævner vigtigheden af, at de kreative erhverv står for en stadig stigende del af dansk eksport. Det har også et stort potentiale.”

Hvad mener du, at en ny regering bør gøre for at styrke reklame- og marketingbranchen?

”Som sagt er vi selv med til at definere og udvide vores egen industri. Hvis vi vil. Vi ser en mulighed i at kigge lidt bredere på os selv end marketing og reklame og ser et potentiale i den market creation, der følger med. At forvente, at de specifikt skulle gøre noget for reklame- og marketing som sådan, tror jeg er for smalt, men de bør anerkende, at det kræver ressourcer og uddannelse for eksempel at få et helt marked til at rapportere og kommunikere på og omkring de bæredygtige initiativer.”

”Vi ser et stort behov for videns- og uddannelsesløft i samfundet, i disse år, og mange virksomheder oplever udfordringer med at rekruttere mennesker med tilstrækkelige kompetencer. Derfor bør for eksempel det tænkes ind i uddannelsesmiljøet.”

Er der nogle særlige områder, som er væsentlige for branchen, som du mener har været negligeret af den tidligere regering? 

”Jeg ser, at alle områderne indenfor ESG har fået et løft, og der ligger en stor anerkendelse i det, det kræver at drive en ansvarlighed virksomhed 360 grader rundt. Derudover bliver der sat fokus på at sikre endnu bedre samarbejde mellem myndigheder og erhvervsliv, noget der blev initieret af den forrige regering. Og det glæder mig, at det fremmes yderligere.”

Thomas Torp, der er admin. dir. i Grakom er overbevist om, at branche får gavn af mange af de reformer, der er med i regeringsgrundlaget. Foto: PR

Thomas Torp, Administrerende direktør, Grakom

Hvad tænker du om det nye regeringsgrundlag?

”Jeg læser det som et ambitiøst regeringsgrundlag for en regering, der vil gennemføre de nødvendige reformer af det danske samfund. Det ligner en regering, der har en mere erhvervsvenlig linje, end vi har set i de seneste år, og så hæver man de grønne ambitioner. Det er rigtigt positivt.” 

”Der er ikke rigtigt noget i regeringsgrundlaget, der er målrettet vores branche, men det var heller ikke forventet. Jeg er dog overbevist om, at vores branche får gavn af mange af de reformer, der er med i regeringsgrundlaget.”

Kan dannelsen af en ny bred regering i dine øjne have en stor betydning for branchen? 

”Jeg er meget optimistisk med udsigten til en bred regering, fordi det giver håb for en større forståelse og respekt for erhvervslivets vilkår. Og det er der brug for. Jeg tror på, at vi får en regering, der er mere handlekraftig i forhold til at få gjort det nemmere og mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Det synes jeg også, at man ser afspejlet i regeringsgrundlaget. Det vil indirekte smitte af på vores branche, fordi erhvervslivet bredt er vores kunder – og direkte, fordi vores rammebetingelser også kan blive styrket. Og så er gode erhvervsvilkår i mine øjne reelt en forudsætning for, at vi som samfund for eksempel kan komme i mål med den grønne omstilling.” 

Hvad mener du, at en ny regering bør gøre for at styrke reklame- og marketingbranchen?

”Først og fremmest skal regeringen se os som en positiv og konstruktiv medspiller. Jeg føler lidt, at den gamle regering og det røde flertal havde et meget negativt syn på kommunikations- og markedsføringsbranchen, og det førte til politiske initiativer, som reelt blot indskrænker vores handlefrihed, uden at det skaber løsninger. Vi så det for eksempel på indgrebet overfor spilreklamer og finansielle ydelser – og forslag om mærkningsordning for retoucherede fotos. Velmente forslag, der reelt ikke virker. ”

”I virkeligheden er vi som branche fuldstændig klar til at tage ansvar. Vi ønsker jo at bidrage positivt og offensivt til den grønne omstilling, og vi ønsker også at tage etisk ansvar i branchen. Vi er faktisk i fuld gang, og vi er en ret progressiv branche. Alligevel behandles vi ind imellem, som om vi var en sort industri. Den ny regering skal være bedre til at lytte og være mere åben overfor selvregulering og brancheaftaler fremfor lovgivning.”

Er der nogle særlige områder, som er væsentlige for branchen, som du føler har været negligeret af den tidligere regering?

”Vi skal arbejde i retning af en harmonisering med EU af vilkårene for markedsføring, så vi har så få danske særregler som muligt. Det blik havde den tidligere regering bestemt ikke. Vi skal have bedre vilkår for vækstvirksomheder, og reglerne for beskatning af medarbejderaktier og minoritetsaktionærer skal lempes. Det vil faktisk betyde meget for mange virksomheder i vores branche. Og så skal der skal ryddes ud i regler og administrative byrder fra det offentlige.”

”I Creative Club og GRAKOM i fuld gang med udvikling af nye værktøjer til branchen til fremme af grøn omstilling og til sikring af, at branchen kan spille en stærk rolle på ESG-området. Men det skal jo leve i virksomhederne, og det er en udfordring for mange mindre virksomheder. Vi har derfor brug for gode støtteordninger til grøn omstilling og udvikling af ESG-løsninger i små og mellemstore virksomheder. Produktionsvirksomhederne har nydt godt at støtteordninger i flere år. Nu er det ved at være rådgivningsvirksomhedernes tur.”