DDA-stafet: Søren Christensen, Strategy Director og partner i reklamebureauet Robert/ Boisen & Like-minded, er gruppeleder for Branded Content-kategorierne ved Danish Digital Award 2021.

Hvilke forventninger har du til indstillingerne i din kategori?  

 – Vi har i år delt kategorien op i to underkategorier ”Kampagnedrevet” og ”Relevant over tid” for at undgå de værste ”pærer og æbler”-diskussioner. Det håber jeg kan være med til at skabe nogle bedre diskussioner undervejs. I forhold til selve indsendelserne forventer jeg lidt det samme af begge kategorier: Eksempler på høj kvalitet. Der uploades hundredvis af timers indhold i minuttet, så verden har ikke brug for mere indhold. Verden har brug for bedre indhold. 

Hvad vil du især lægge vægt på i bedømmelsen af de indsendte cases?  

Kort om DDA-stafetten:

  • Markedsføring giver de 14 gruppeledere ved Danish Digital Award lejlighed for at fortælle, hvad de vil lægge særlig vægt på ved bedømmelserne af indsendelserne til Danmarks største digitale awardshow samt give deres bud på de vigtigste trends inden for digital marketing og eCommerce.
  • Markedsføring stiller de faste spørgsmål, mens de enkelte gruppeledere selv formulerer et drillespørgsmål til den person, stafetten sendes videre til.

 – At man rammer det rigtige forhold mellem ”Branded” og ”Content”. Det er en hårfin balance. Det kan blive for overlæsset med kommercielle budskaber, som får aktiveret folks mentale spamfiltre, og som dermed bliver ignoreret. Det kan også blive til fint indhold, som rigtig mange ser, men hvor ingen kan huske afsenderen. Vi skal hylde de løsninger, hvor B’et og C’et er perfekt balanceret i Branded Content.

Hvad skal en case i dine øjne have bidraget med for at kunne vinde guld i din kategori?  

– Den skal pege fremad, den skal være eksekveret på et højt niveau, og så må den gerne udløse ”Gid det var mig, der havde lavet det der”-følelsen. Og så håber jeg, at vi ser cases, der modbeviser de mange regler, mange gerne vil stille op på området. F.eks. i forhold til, hvor langt indhold må være, og hvordan det skal skrues sammen. Vi skal passe på med det formulariske. Benchmarks på engagement, visningstid, tid brugt med brandet, og så videre bliver ofte meget lave, fordi man insisterer på, at lave skrald i meget faste formater. 

Hvilke trends forudser du vil blive afgørende inden for e-commerce og digital marketing i 2021?  

– Nu sidder jeg jo med ”Branded content”-brillerne på i forhold til det spørgsmål, så jeg håber (måske mere end forudser) at flere samarbejder mellem de bedste fra branding-verdenen og content-verdenen vil se dagens lys.

Og så er der et drillespørgsmål fra Jesper Thyssen til dig: Brands (Branded Content) er afgørende for virksomheders succes, det kan der ikke herske nogen tvivl om, men med de bløde metrics i vurderingen, hvordan sikrer I så mere konkret, at kampagneinvesteringen har skabt værdi for virksomheden? 

Om Søren Christensen:

  • Søren Christensen er Strategy Director og partner i reklamebureauet Robert/Boisen & Like-minded.
  • Her har han været den strategiske drivkraft bag flere af bureauets prisvindende kampagner, herunder Spies-successen ”Do it for Denmark”.
  • Søren Christensen står – sammen med Eva Lundgren fra BC Hospitality Group – i spidsen for netværket Branding & Kreativitet i regi af Dansk Markedsføring.

– DDA er heldigvis kendetegnet ved at komme hele værdikæden rundt i forhold til kategorier. Vi har i denne kategori valgt at fokusere på de lidt blødere metrics længere oppe i salgstragten, da det er en håndværkskategori, der skal sætte fokus at mindske støjforureningen og højne kvaliteten på de digitale medier.

– Jeg er sikker på, at flere af kategoriens indsendelser også vil begå sig i f.eks. ”Digital Activation” og ”ROI”, hvor lidt hårdere bundlinjetal kommer i spil. Og så kan jeg afsløre, at det ikke trækker ned at vedlægge den slags resultater:-).

Og har du et drillespørgsmål til den næste i DDA-stafetten, som er Thomas Bjerg fra TwentyTwenty, der er gruppeleder i ROI-kategorien?

– Ind i mellem møder man i ROI-cases på meget vilde tal à la ”Vi nåede ud til fire milliarder mennesker” eller ”Kampagnen havde en ROI på 1:382”. Hvordan vil I undgå at lade jer forføre af den slags med fare for, at de mere realistiske cases kommer til at træde i baggrunden?

Husk at indstille dit arbejde til Danish Digital Award 2021

Indstil din case her