Efter tre år med faldende resultater vokser reklamebureauet Wibroe, Duckert & Partners nu igen.

Bureauet kommer således ud af 2021 med et resultat før skat på 4,6 millioner kroner mod 3,2 millioner kroner i 2020.

Dermed peger pilen igen opad for bureauet, der siden rekordresultatet på 8,2 millioner kroner i 2018 gik tilbage i både 2019 og 2020.

Bruttofortjenesten falder en my og udgør 22,2 millioner kroner mod 23,4 millioner kroner sidste år. 

På bundlinjen lægger bureauet 3,7 millioner kroner mod 2,3 millioner sidste år.

Ifølge ledelsesberetningen anser man årets resultat som ”tilfredsstillende givet markedets fortsatte påvirkning af Covid-19.”

Ledelsen hæfter sig ved, ”at der vedvarende er skabt stærke resultater for bureauets kunder.”

Videre hedder det i ledelsesberetningen, at ”ambitionen for 2022 er at øge såvel indtjening som resultat.”

Ny datter med tre måneders tal

Også datterselskabet WDPX, der blev stiftet i september sidste år har afleveret tal.

Selskabet blev stiftet med det formål at ”yde strategisk og digital rådgivning inden for det kommercielle område samt aktiviteter i tilknytning hertil”, og ansatte i den forbindelse Kim Jong Andersen som Managing Director.

Selskabet kommer for perioden 20. september 2021 til 31. december 2021 ud med en bruttofortjeneste på 1,3 millioner kroner og et resultat før skat på godt 147.000.

Det anses ifølge ledelsesberetningen som ”acceptabelt”, set i lyset af, at selskabet er stiftet i september 2021.

Ambitionen for 2022 er også her ”at øge såvel indtjening som resultat.”