DDA-STAFETTEN: Ralf Lodberg, der er CCO og partner i Advice, står i spidsen for Digital Differentiation: Digital Design-kategorien ved årets Danish Digital Awards.

2020 blev året, hvor e-commerce og digital transformation fik et boost. Hvilke forventninger har du til indstillingerne i din kategori?

– Jeg forventer et tårnhøjt niveau, både designmæssigt visuelt, men også i den digitale oplevelse og samlede værdiskabelse.

Hvad vil du især lægge vægt på i bedømmelsen af de indsendte cases?

– I år har vi to delkategorier: 1) Digital Design og 2) Digital Proposition. I førstnævnte kigger vi meget på “craft” – altså selve håndværket, som vi ellers overser lidt herhjemme på grund af mindre budgetter og fokusering på taktik. Og så er vi optagede af cases, der demonstrerer at eminent design og UX ikke er hinandens modsætninger, tværtimod. I den anden underkategori leder vi efter digitale løsninger, som både skaber reel værdi for kunderne og en tydelig differentiering og positionering af virksomheden – dvs. en løsning, der rækker længere end ren konverteringsmekanik.

Hvad skal en case i dine øjne have bidraget med for at kunne vinde guld i din kategori? 

– Alt for længe har vi set et paradigme, hvor relationer er noget virksomhederne primært bygger i den analoge verden, og lige så snart det kommer til den digitale verden, så bliver aktiviteten ekstremt transaktionsorienteret. Da vi i stigende grad komme til at leve i den digitale verden, så er der et behov for, at brands forstår og arbejder med den digitale relations-dimension også. I juryen vil vi belønne cases, hvor teknologi, data og digital udvikling bidrager til og forstærker relationen til kunderne på en nyskabende og differentierende måde.

Hvilke trends forudser du vil blive afgørende inden for e-commerce og digital marketing i 2021?  

– I forlængelse af ovenstående, så tror jeg, at brands bliver nødt til at “fylde på” relationen til kunderne i stedet for kun at cashe ind på den – noget som min juryleder-kollega Thomas Bjerg allerede har været inde på her i stafet-udvekslingen. Vi taler meget om at de digitale løsninger skal være friktionsløse og ultra-convenient, men når man ikke længere kan mærke noget, så forsvinder relationen også. Det er lige som at blive gift af Elvis på fem minutter i Las Vegas – det holder ikke længe.

Kort om DDA-stafetten

  • Markedsføring giver de 14 gruppeledere ved Danish Digital Award lejlighed for at fortælle, hvad de vil lægge særlig vægt på ved bedømmelserne af indsendelserne til Danmarks største digitale awardshow samt give deres bud på de vigtigste trends inden for digital marketing og eCommerce.
  • Markedsføring stiller de faste spørgsmål, mens de enkelte gruppeledere selv formulerer et drillespørgsmål til den person, stafetten sendes videre til.

– Jeg tror, at vi – med den kæmpe e-commerce-vækst vi har set under Covid-19-nedlukningen – kommer til at træde helt ind i den digitale verden og endeligt forstå, at den fungerer på de samme menneskelige præmisser som den analoge. Og jeg håber, at det ikke kun gælder for virksomheder og brands, men i høj grad også i forhold til den måde vi mennesker agerer i det digitale space.

Og så er der drillespørgsmålet fra Simon Thorup:

I design kender æstetik ingen grænser og kan være meget subjektiv. Det er før set ende i et utal af iterationer og diskussioner, der ender i splittelse, forsinkelse og overskredne budgetter. Er det bare noget, man skal acceptere – eller hvad kan man gøre for at undgå det?

– Jeg tror, at de mest geniale løsninger altid vil være forbundet med et leap of faith, fordi de sagens natur ikke er set før. Så, hvis man har det højeste ambitionsniveau, så skal man kunne tåle frygten, usikkerheden, uenigheden og friktionen i processen. Når det er sagt, så findes der masser af processuelle og indholdsmæssige greb, det gør det tåleligt. Man skal altid starte med at drøfte ambitionen – og her kan både virksomheder og bureauer godt lære noget. Og så kan man komme langt ved at lave sit hjemmearbejde ordentligt.

– Hvis man for eksempel foreslår en ny farve, form eller funktion kan man dokumentere, hvordan det vil differentiere brandet i forhold til konkurrenterne og samtidig taler sig ind i en trend den pågældende målgruppe allerede er nysgerrig på. Det er efterhånden overkommeligt at lave den øvelse. Og så kan man sikre den rette processtyring, som gør, at man er åben og afsøgende, når man skal være det, og fokuseret og eksekverende, når man skal være det.

Ralf Lodberg sender følgende drillespørgsmål til Stephanie Illgner, der står i spidsen for Digital Activation-kategorien:

– Hej Stephanie, jeg synes, det rigtigt set, at I i denne kategori vil hylde interaktionen og involveringen – ikke kun det gode indhold. Har I talt om, hvordan I vil sikre relevansen af interaktionen i de cases, I bedømmer? Altså, hvordan frasorterer I pseudoinvolvering, hvor for eksempel en ledelse i en strategiproces har brug for data til at fortælle organisationen, at “nu er alle blevet involveret,” selvom det ikke har haft nogle konsekvenser for strategien – eller for eksempel en produktlancering, hvor kunde/brugerinvolveringen mere er et stunt end reel inputgiver? Hvilke metrikker vil I kigge på?

SIDSTE CHANCE – husk at indstille dit arbejde til Danish Digital Award 2021

Indstil din case her